Trening ved nedstenging av idretten under koronapandemien

Søknadssammendrag

Kondis driver treningsgrupper flere steder i landet. Disse kalles Kondistreninga og er åpne for alle. Her er det gratis å være med, og treningene er tilpasset slik at erfarne og uerfarne løpere kan trene sammen. Treningene drives av medlemmer i Kondis på frivillig basis. Deltakerne er fra tenårene og oppover i alder – med hovedvekt på voksne.

Under tidligere koronanedstenging erfarte vi at disse treningsgruppene var et kjærkomment tilbud da treningssentrene ble stengt ned og det ikke var mulig for voksne å trene innendørs, og da vi fikk en fullstendig nedstenging av idretten, bidro gruppene til å opprettholde aktiviteten lokalt gjennom publiseringer av forslag til treningsøkter deltakerne kunne gjennomføre på egenhånd i gruppenes facebookgrupper. Hver deltakelse ga et lodd i et treningslotteri hvor deltakerne kunne vinne flotte premier ved konkurranseperiodens slutt. De hadde også konkurranser som hvem som klarte å samle flest kilometer av kvinnene eller mennene i en periode, og de arrangerte virtuelle løp.

I prosjektet ønsker vi å øke andelen som er fysisk aktive og videre redusere skadevirkningene av nedstenginger av idretten. Vi ønsker å stimulere til økt deltakelse på Kondistreningene og til etableringen av flere Kondistreninger på steder der det i dag ikke finnes slike grupper. Videre ønsker vi å utvikle en løsning for nettbasert trening for å tilby trening der det ikke finnes Kondistrening lokalt, og for å gjøre trening tilgjengelig for mennesker med sosial angst og andre begrensninger.

Vi ønsker også å utvikle et moduloppbygget, nettbasert trenerkurs for trenerne på Kondistreninga for å sikre at de har riktig kompetanse om fysisk trening, treningsplanlegging og -formidling. Kurset skal ende opp i en sertifisering som dokumenterer hva de har fått ut av kurset. Denne trenerutdanningen skal gjøre trenerne trygge i trenerrollen, og gjøre det mer attraktivt å være både trener og deltaker på Kondistreninga.

Prosjektleder

Marianne Røhme

Detaljer
Program
Stimuleringsprogram for helsefrivilligheten
Prosjektnavn
Trening ved nedstenging av idretten under koronapandemien
Organisasjon
Kondis – norsk organisasjon for kondisjonsidrett
Beløp Bevilget
Kr 603.000
Startdato
26.05.2021