Treningsklinikk

I samarbeid med

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

[Klikk her og skriv inn sammendraget]

Pasienter med schizofreni har dobbelt så stor risiko for å dø av hjerte-karsykdom som normalbefolkningen. Årsaken er blant annet medikamentelle bivirkninger samt usunn livsstil med mye røyking, usundt kosthold og lite mosjon. Internasjonal litteratur anbefaler derfor at somatiske helse gis høyere prioritet i behandling av schizofreni.

 

St. Olavs Hospital, avd. Østmarka, har i perioden 1.1.2008 til 31.12.2009 hatt samarbeid med Stiftelsen Helse og Rehabilitering og LHL om å bygge opp en Treningsklinikk for å redusere risiko for hjerte-karsykdom. Treningsklinikken skal være et målrettet spesialisttilbud som gjennom å bedre fysisk kapasitet skal forebygge og behandle livsstilssykdom og bedre somatisk helse og livskvalitet hos mennesker med schizofreni. Treningsklinikken ble organisasjonsmessig plassert under spesialpoliklinikken ved avd. Østmarka, og klinikken er blitt utstyrt med moderne treningsapparater for utholdenhet- og styrketrening. Trening er gjennomført som en behandling, levert av et tverrfaglig behandlingsapparat bestående av fysioterapeut, idrettsfysiolog, psykiatrisk sykepleier, leger og psykologer.

 

Treningsklinikken behandlet 143 og 211 pasienter i henholdsvis 2008 og 2009. Det ble gjennomført 2536 og 4100 behandlinger ved klinikken i henholdsvis 2008 og 2009.

 

Treningsklinikken har vist at fysisk trening er gjennomførbart og er effektivt i behandling av mennesker med alvorlig sinnslidelse. St. Olavs har vedtatt at Treningsklinikken skal fortsette driften og har bevilget 2,4 mill kr til rehabilitering av nye lokaler. Treningsklinikken vil på en permanent basis fortsette med forskning, behandling og formidling vedrørende trening som en behandlingsmetode.

 

Prosjektleder/forsker

Gunnar Morken

Detaljer
Program
Rehabilitering (2007)
Prosjektnavn
Treningsklinikk
Organisasjon
Landsforeningen for hjerte- og lungesyke
Beløp Bevilget
2008: kr 480 000
Startdato
01.01.2008
Sluttdato
31.12.2009
Status
Avsluttet