Treningskompis

Søknadssammendrag

1 BAKGRUNN

Kommunene i Finnmark har gjennom to 48-timers treningskontaktkurs utdannet støttekontakter til å være motivatorer og pådrivere for fysisk aktivitet ovenfor klienter med vedtak.

Tiltaket var svært vellykket, men også svært kostbart, da det krevde at de ansatte deltok i det nevnte kurset over to helger. Initiativtakere i Alta, Hammerfest og Sør-Varanger ønsket derfor å få utviklet et «grunnkurs» som var kortere og rimeligere, og som enkelt kunne igangsettes som et samarbeid mellom kommunen og idretten, i den enkelte kommune.Finnmark Idrettskrets takket ja til samarbeid, og har stått for kursutvikling og gjennomføring i samarbeid med idrettslagene i de tre kommunene.
Nå ønsker en å benytte treningskompisordningen som et middel for å få til mer og bedre tilrettelagt aktivitet for funksjonshemmede, samt gjøre treningskompiskursene kjent også i andre kommuner.2. MÅLSETTING

Prosjektets målsetting er, ved hjelp av treningskompisordningen, å få til mer og bedre organisert aktivitet for funksjonshemmede i alle Finnmarkskommunene.

Kommunen forvalter ordningen og knytter brukerne opp mot passende treningskompiser.


3. MÅLGRUPPE

Målgruppen i prosjektet er mennesker med behov for tilrettelagt aktivitet.4. GJENNOMFØRING

Invitere saksbehandlere og treningskompiser til kurs:
Samtlige kommuner skal inviteres med saksbehandlere og aktuelle fremtidige kurslærere til treningskompiskurs i en nabokommune, i tillegg skal det inviteres til andre kurs:

• 6 treningskompiskurs med 15 deltakere på hvert kurs
• 6 kurs i hjerte- lungeredning – valgfritt faglig påfyll – med 15 deltakere på hvert kurs
• 1 instruktør for bi-ski – valgfritt faglig påfyll – med 15 deltakere
• 6 aktivitetskurs á 4 timer – valgfritt faglig påfyll – med 15 deltakere på hvert kurs

Invitere mennesker med funksjonshemminger til kurs:
• 3 svømmekurs á 10 timer, med minst 10 deltakere på hvert kurs.
Målet er å gjøre utrygge trygg i vann. Samt lære andre å svømme bedre.
• 3 fire timers kurs i basistrening, med minst 10 deltakere.
• 1 fire timers EL-innebandy-kurs i Alta, med minst 10 deltakere, hvor spillet og teknikken demonstreres og kan prøves.

Plan for informasjonsarbeid:
En vil gjøre treningskompisordningen kjent for saksbehandlere i kommunene og idrettslagene i til sammen 19 kommuner i Finnmark. Dette skal gjøres gjennom presentasjoner i ulike fora, på nettsider, i infoskriv og i treningskompiskurs.

24. august inviteres det til aktivitetsdager i Alta og Kirkenes, her kan funksjonshemmede og mennesker med behov for tilrettelegging få prøve ut ulike aktiviteter og idretter.

Det utarbeides en oversikt over aktivitetstilbud til funksjonshemmede i Alta, Hammerfest og Sør-Varanger. Disse brukes som eksempler ovenfor de andre kommunene.

På idrettens møtested i Finnmark, Superhelga i Karasjok 18.-20. oktober, skal en kurslærer og en saksbehandler fortelle deltakere fra idretten om ordningen og om kurset.5. PROSJEKTETS BETYDNING
Ved å involvere idrettslag i gjennomføringen av treningskompiskursene gis de kunnskap og et eierforhold til ordningen. Dette er et godt grunnlag for å få til et samarbeid om tilrettelagt aktivitet for funksjonshemmede gjennom den samme ordningen, og dermed idrettsglede for alle!6. FREMDRIFTSPLAN

Treningskompiskurs Hammerfest – mars 2014

Valgfrie kurs for treningkompiser i Alta, Hammerfest, Kirkenes – april – juni 2014

Presetnasjon av aktiviteter/idretter – august – oktober 2014

Kurs for funksjonshemmede i Alta, Hammerfest og Kirkenes – sept-okt. 2014

Presentasjon av treningskompisordningen på Superhelga – oktober 2014

Treningskompiskurs i Alta og Kirkenes – november 2014

Treningskompiskurs Hammerfest – mars 2015

Valgfrie kurs for treningkompiser i Alta, Hammerfest, Kirkenes – april – juni 2015

Presetnasjon av aktiviteter/idretter – august – oktober 2015

Kurs for funksjonshemmede i Alta, Hammerfest og Kirkenes – sept-okt. 2015

Treningskompiskurs i Alta og Kirkenes – november 2015

Prosjektavslutning og rapport – desember 2015

Sluttrapport

Prosjektgjennomføring

En valgte tre arbeidsområder i prosjektet: 1. Gjøre ordningen kjent i 19 Finnmarkskommuner 2. Gi trenere i idrettslag og treningskompiser faglig påfyll gjennom kurs 3. Vise mennesker med funksjonshemminger idretter og mulige treningsformer Områdene er knyttet opp mot tiltakene i søknaden, og har som mål å bidra til at hovedmålet: Å få til mer og bedre organisert aktivitet for funksjonshemmede i Finnmarkskommunene. Vi har stort sett holdt oss til planen, men har justert kursen litt underveis, da det viste seg vanskelig å få gjennomført trenerkurs i EL-innebandy og Bi-ski/ Sit-ski. Markedsføring mot aktuelle treningskompiser har vært en viktig del av jobben, og her har sosiale medier vist seg å være svært nyttig. Markedsføringen mot kommuner, som ikke var en del av samarbeidet, viste seg imidlertid å bli svært krevende. Vi besluttet derfor å ta direkte kontakt (telefon) med saksbehandlere i hver eneste kommune i fylket. Samarbeidet med idrettslagene har vært utrolig bra. Det har vært enkelt å få de til å stille for å presentere seg/ vise frem egen idrett, og dette har de gjort gratis! Noen idretter, som golf og klatring går igjen.

Antall personer i målgruppen

100

Oppsummering

Prosjektet har delvis «kommet i mål» med å skape mer og bedre organisert aktivitet for funksjonshemmede i Finnmarkskommunene. Vi er godt i gang med etablering av treningskompisordningen som et alternativ til støttekontakt. Etterspørselen øker. Faglig påfyll, som kan bidra til å lette kommunikasjons- og motivasjonsjobben mot brukerne, etterspørres sammen med et mer permanent tilbud som kan ta imot de brukerne som har størst bistandsbehov. I 2016 – 2018 skal konseptet videreutvikles i et nytt Extra-prosjekt.

Sluttrapport/artikler (pdf)

Treningskompisordningen – Rapport 2014 og 2015.pdf

Prosjektleder/forsker

Marit Arntzen

Detaljer
Program
Forebygging (2013)
Prosjektnavn
Treningskompis
Organisasjon
Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité
Beløp Bevilget
2014: kr 40 000, 2015: kr 40 000
Startdato
01.01.2014
Sluttdato
31.12.2015
Status
Avsluttet