Treningskontakter – Hordaland

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

Treningskontakter skal være et supplement/alternativ til kommunenes eksisterende tilbud om støttekontakt. Målgruppen for tiltaket har vært psykisk syke, rusmiddelavhengige og funksjonshemmede.

 

Prosjektet startet som pilot i 2007, og har hatt prosjektmidler fra Stiftelsen Dam Helse og Rehabilitering fra 2008-2010. Ved utgangen av 2010 er det gjennomført 16 kurs med 452 kursede treningskontakter i Hordaland. Aldersfordelingen er 16-78 år, gjennomsnittsalder er 34,5 år. Kjønnsfordelingen har vært 54 % kvinner og 46 % menn. På et tidspunkt i desember 2009 kjente prosjektet til 183 treningskontakter i oppdrag, men det var samtidig kommet inn svært få og mangelfulle svar fra kommuner og etater som var forespurt. I møter med kommuner, idrettslag og kursdeltakere, har prosjektet erfart at i overkant av 300 personer har hatt oppdrag som treningskontakt i prosjektperioden. Mange har også brukt kurset som kompetanseheving i egen jobb, spesielt ansatte i sosial- og psykiatritjenesten, og ansatte i botiltak for personer med særskilte behov.

 

Treningskontaktene har gjennom kurset fått økt kompetanse i arbeid med funksjonshemmede, rusmiddelavhengige og psykisk syke, og tilrettelegging av fysisk aktivitet og idrett for disse gruppene.

 

Treningskontaktkursene blir gjennomført i samarbeid med kommuner, som ønsker fysisk aktivitet som integrert del av sitt tilbud. Treningskontaktordningen går ut på at mennesker som har behov for ekstra motivasjon, drahjelp og tilrettelegging, kan søke kommunen om dette. Kommunen engasjerer og lønner, og har oversikt over hvilke personer som kan trenge treningskontakt. Kommunen veileder og har oppfølging av treningskontaktene i arbeid.


 

Prosjektleder/forsker

Anne-Kristine Aas

Detaljer
Program
Rehabilitering (2007)
Prosjektnavn
Treningskontakter – Hordaland
Organisasjon
Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité
Beløp Bevilget
2008: kr 425 000, 2009: kr 520 000, 2010: kr 600 000
Startdato
01.01.2008
Sluttdato
31.12.2010
Status
Avsluttet