Treningsvideo for osteoporose

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

Organisasjonen som har drevet prosjektet : Norges Gymnastikk- og Turnforbund

Organisasjonen som har drevet prosjektet : Norges Gymnastikk- og Turnforbund

Samarbeid med ekstern instans med det faglige ansvar :Norsk Osteoporoseforenings Informasjonssenter.

 

Bakgrunn : Norge ligger på verdenstoppen i osteoporoserelaterte brudd. Uvitenheten og etterspørselen etter informasjon om osteoporose er meget stor også blant helsepersonell. Ved å trene kan den enkelte bedre sin livssituasjon betraktelig.

 

Målsetting :  

·        Å informere om hvilken type trening som er gunstig for benskjøre

·        Å gjøre pasienter med sammenfallsbrudd i ryggen i stand til selv å redusere smertene ved å trene muskulaturen.

·        Å inspirere til igangsetting av treningsgrupper

·        Å gi kvinner og menn med benskjørhet økt selvstendighet ved å bidra til større bevegelsessikkerhet.

 

Hovedmål : Spre informasjon om viktigheten av trening til alle som er rammet av  sykdommen. Helsepersonell og andre som jobber med osteoporose pasienter, slik at angst og usikkerhet ikke ødelegger livssituasjonen enda mer.

 

Gjennomføring : Prosjektets varighet 1. år. Ferdig video. des/jan.

 

En hovedansvar for den faglige delen. Her ble det opprettet en faggruppe, en treningsgruppe, og en referanseperson. En hovedansvar for den praktiske delen med gjennomføring og resultat – produktet. En arbeidsplan med tidsfrister for våren 2000, og en for høsten  2000. Jevnlig møter for oppdatering/kontroll/resultat.

 

Videre planer for våren 2001 er satt opp. Markedsføring av videoen i diverse blader og tidsskrifter. Markedsføring videre også i ulike fora som kurs, møter og seminarer etc.

Prosjektleder/forsker

Astrid Klausen

Detaljer
Program
Rehabilitering (1999)
Prosjektnavn
Treningsvideo for osteoporose
Organisasjon
Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité
Org.ledd
Informasjonssenteret for Osteoporose v/Cecilie Bugge, fysioterapeut
Beløp Bevilget
2000: kr 300 000
Startdato
15.01.2000
Sluttdato
15.12.2000
Status
Avsluttet