Tretthet og fysisk aktivitet hos eldre

I samarbeid med

Sluttrapport

Bakgrunn

En følelse av tretthet uten noen god grunn er vanlig forekommende ved en del sykdommer og blant eldre, og har negative effekter både på funksjon og velvære. Det er også uklart hvordan tretthet er relatert til fysisk aktivitet og fysisk funksjon.

Målsetting

Undersøke sammenhengen mellom tretthet og fysisk aktivitet i ulike grupper av eldre personer og finne faktorer som påvirker trettheten

Design, metode, materiale

Prosjektet benytter datamateriale fra eksisterende studier på relativt friske hjemmeboende eldre personer og eldre personer etter gjennomgått hjerneslag. Studiene som er gjennomført er systematiske litteraturstudier, og tverrsnitt og longitudinelle observasjonsstudier.

Gjennomføring

Hovedmålene for studien er ikke endret, men det var planlagt en studie på tretthet etter hoftebrudd. Data fra denne studien var ikke tilgjengelig før ved prosjektslutt og er derfor ikke med i rapporten. De andre områdene er istedet utforsket mer i dybden, noe som har resultert i 6 artikler

Resultater

Resultat fra litteraturstudier viser at den operasjonelle definisjoner årsaker til tretthet varierer, og at det finnes spørreskjema på selvrapportert tretthet med god innholdsvaliditet og måleegenskaper. Videre fant vi at tretthet hos eldre er assosiert med fysisk aktivitetsnivå og at aktivitetsmønsteret gjennom dagen er ulikt hos personer med og uten tretthet. Tretthet er hyppig forekommende hos personer med hjerneslag og har sammenheng med helsetilstand.

Samarbeidspartnere

Sebastien Chastin, Caledonian University, Glasogow, Skottland: aktivitetsmåling og prosessering av data. Dorthe Stensvold, NTNU:prosjektleder for studien Generasjon 100 Torunn Askim, NTNU: prosjektleder for hjerneslagstudien LEAST Jorunn L Helbostad, NTNU; mentor, delaktiv i planlegging og artikler

Videre planer

Resultat er formidlet og formidles videre gjennom foredrag som forskningsgruppen holder og i studentundervisning. Resultatene har bidratt til mer systematisk kartlegging av tretthet etter hjerneslag for pasienter i Trondheim. Tretthet er med som et aspekt i nye studier på forståelse av fysisk aktivietsnivå og påvirkning av fysisk aktivitet som gjennomføres av forskningsgruppe for geriatri, bevegelse og slag som arbeidet går ut fra.

Samarbeid med søkerorganisasjonen

Det har vært god kontakt med søkerorganisasjonen under veis. Prosjektleder har vært invitert til å delta på aktiviteter for å formidle resultat fra studien.

Publikasjonsliste

Publikasjoner:
Egerton T (2013) «Self-reported aging-related fatigue: a concept description and its relevance to physical therapist practice.» Phys Ther, årg. 93, nr. 10, s. 1403-1413.
DOI: 10.2522/ptj.20130011

Egerton T, Riphagen II, Nygard AJ, Thingstad P & Helbostad JL (2015) «Systematic content evaluation and review of measurement properties of questionnaires for measuring self-reported fatigue among older people.» Qual Life Res, årg. 24, nr. 9, s. 2239-2255.
DOI: 10.1007/s11136-015-0963-1

Egerton T, Hokstad A, Askim T, Bernhardt J & Indredavik (2015) «Prevalence of fatigue in patients 3 months after stroke and association with early motor activity: a prospective study comparing stroke patients with a matched general population cohort.» BMC Neurol, årg. 15, nr. 1, s. 181.
DOI: 10.1186/s12883-015-0438-6

Egerton T, Chastin SF, Stensvold D & Helbostad JL (2015). «Fatigue May Contribute to Reduced Physical Activity Among Older People: An Observational Study.» J Gerontol A Biol Sci Med Sci.
DOI: 10.1093/gerona/glv150

Egerton T, Helbostad JL, Stensvold D & Chastin SFM (2016) «Fatigue Alters the Pattern of Physical Activity Behaviour in Older Adults: Observational Analysis of Data from the Generation 100 Study.»Journal of Aging and Physical Activity
DOI: 10.1123/japa.2015-0237

Egerton T, Paterson K & JL Helbostad «The association between gait characteristics and ambulatory physical activity in older people: A cross-sectional and longitudinal observational study using Generation 100 data.», Journal of Aging and Physical Activity
DOI: 10.1123/japa.2015-0252

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport_egerton.pdf
fatigue_concept.pdf
fatigue_PA.pdf
fatigue_stroke.pdf
fatigue_questionnaires.pdf

Sluttrapportsammendrag

Publikasjoner:
Egerton T (2013) «Self-reported aging-related fatigue: a concept description and its relevance to physical therapist practice.» Phys Ther, årg. 93, nr. 10, s. 1403-1413.
DOI: 10.2522/ptj.20130011

Egerton T, Riphagen II, Nygard AJ, Thingstad P & Helbostad JL (2015) «Systematic content evaluation and review of measurement properties of questionnaires for measuring self-reported fatigue among older people.» Qual Life Res, årg. 24, nr. 9, s. 2239-2255.
DOI: 10.1007/s11136-015-0963-1

Egerton T, Hokstad A, Askim T, Bernhardt J & Indredavik (2015) «Prevalence of fatigue in patients 3 months after stroke and association with early motor activity: a prospective study comparing stroke patients with a matched general population cohort.» BMC Neurol, årg. 15, nr. 1, s. 181.
DOI: 10.1186/s12883-015-0438-6

Egerton T, Chastin SF, Stensvold D & Helbostad JL (2015). «Fatigue May Contribute to Reduced Physical Activity Among Older People: An Observational Study.» J Gerontol A Biol Sci Med Sci.
DOI: 10.1093/gerona/glv150

Egerton T, Helbostad JL, Stensvold D & Chastin SFM (2016) «Fatigue Alters the Pattern of Physical Activity Behaviour in Older Adults: Observational Analysis of Data from the Generation 100 Study.»Journal of Aging and Physical Activity
DOI: 10.1123/japa.2015-0237

Egerton T, Paterson K & JL Helbostad «The association between gait characteristics and ambulatory physical activity in older people: A cross-sectional and longitudinal observational study using Generation 100 data.», Journal of Aging and Physical Activity
DOI: 10.1123/japa.2015-0252

Prosjektleder/forsker

Thorlene Egerton

Hovedveileder

Jorunn Lægdheim Helbostad

Detaljer
Program
Forskning (2011)
Prosjektnavn
Tretthet og fysisk aktivitet hos eldre
Organisasjon
Norske Kvinners Sanitetsforening
Org.ledd
NTNU, Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap
Beløp Bevilget
2012: kr 750 000, 2013: kr 780 000, 2014: kr 800 000
Startdato
01.09.2012
Sluttdato
01.09.2015
Status
Avsluttet