Trim for seniorer

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

Prosjektet ”Trim for seniorer i Vest-Agder” ble planlagt i perioden 1996-99 og gjennomført i perioden 15

Prosjektet ”Trim for seniorer i Vest-Agder” ble planlagt i perioden 1996-99 og gjennomført i perioden 15.aug. 1999- 31.des. 2000.

 

Målet for prosjektet var å få til økt mosjonsinnsats blant de eldre med sikte på å bedre den enkeltes fysiske form, forebygge sykdom og bedre livskvaliteten.

 

Bakgrunnen for oppstart av prosjektet går tilbake til 1997, da Vest-Agder Idrettskrets i samarbeid med Vest-Agder Eldreråd, tok initiativet til en økt satsing på å få eldre mennesker i Vest-Agder i bedre form. I samarbeid med det nyopprettede Vest-Agder råd for folkehelse ble prosjektets første fase igangsatt høsten 1997. 

 

Med midler fra bl.a.Vest-Agder råd for folkehelse, Stiftelsen Helse og Rehabilitering, Vest-Agder Idrettskrets, Norges Idrettsforbund og Norges Bedriftsidrettsforbund, ble en prosjektleder ansatt i 100% stilling 15.august 1999. Prosjektleder ble formelt ansatt ved Vest-Agder Idrettskrets, men prosjektet ble faglig underlagt en styringsgruppe med rådgiver i Vest-Agder råd for folkehelse som leder. Styringsgruppen var ansvarlig for gjennomføring av prosjektet .

 

Prosjektet anses som vellykket i forhold til målsetning. Resultatene har vært svært positive og kan kort oppsummeres slik:

·        18 nye aktiviteter er startet opp i Vest-Agder siden 15.aug.1999. Aktivitetene er av svært ulik type og varighet, og til sammen medfører det at ca.400 seniorer er mer aktive !

·        Kompetanseheving: Vi har samlet 164 deltakere på 7 kurs

·        Bedring av kvaliteten på eksisterende aktiviteter er ivaretatt gjennom tilbud om kurs, instruktørsamling og personlig oppfølging.

·        Informasjon er spredd gjennom brosjyre, media, kurs, oppdatering av aktivitetstilbudet og oppsøkende virksomhet i form av foredrag, møter og annet informativt arbeid.

 

Man innser imidlertid at målet om å sikre en videreføring av seniortrimarbeidet ikke er nådd. Man håpet gjennom prosjektperioden å overbevise og ansvarliggjøre institusjonaliserte organer om viktigheten av å drive seniortrimarbeidet  videre. Det har dessverre vist seg svært vanskelig å få støtte til forebyggende arbeid for seniorer i Vest-Agder. Som et resultat av dette nedlegges prosjektet ”Trim for seniorer i Vest-Agder” f.o.m.31.desember 2000.

Prosjektleder/forsker

Maj-Kristin Nygård

Detaljer
Program
Forebygging (1998)
Prosjektnavn
Trim for seniorer
Organisasjon
Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité
Beløp Bevilget
1999: kr 140 000
Startdato
15.08.1999
Sluttdato
15.08.2000
Status
Avsluttet