Trim Hagan 2

Søknadssammendrag

Prosjektet synliggjør et stort behov og muligheter for trimtilbud tilpasset eldre i nærmiljøet.

Pensjonistene i Hagan Atrium (Nittedal) startet i 2015 opp egen fellestrim i garasjeanlegget med innleid trener med erfaring fra trim med eldre. Ved å utnytte fordelen med felles trener ble tilbudet utvidet til lokasjonene Folket Hus/storsalen (2016) og Skytta bo- og servicesenter/arbeidsstuen (2019). Dette i regi av Søndre Nittedal Pensjonistforening. I mars 2020, før nedstengningen pga. Korona, deltok ca. 80 pensjonister i aldersgruppen 65 til 90 år.
Tre nedstenginger og avstandsregler med redusert antall deltakere har over tid skapt utfordringer.

Tilskuddet fra DAM til prosjekt «Trim Hagan» bidro til at tilbudet ble videreført ut 2020, i 2021 og nå fram til sommeren 2022. Tilskuddet til «Trim Hagan 2» gir mulighet til å opprettholde og styrke tilbudet fram til sommeren 2023.

Trimmen styrker balanse, styrke og bevegelighet. Trimmen med profesjonell trener tilpasses deltakerne. Dette er viktig som fallforebygging og for folkehelse for eldre og nå også for å motvirke de uheldige virkninger av pandemien.

Kommunen har mulighet til å utvide sine tilbud og bidra til bedre kontaktflater. Dette vil kunne gi en bedre overlapping mellom tilbudene slik at flere grupper av eldre kan komme med. Pandemien har også her gitt utfordringer. Prosjektet er med på å synliggjøre behov og muligheter slik at dette arbeidet også kan fortsette.

Prosjektleder/forsker

Dag Skirbekk

Detaljer
Program
Frivillighetens program for besøk og aktivitet 2022
Prosjektnavn
Trim Hagan 2
Organisasjon
Pensjonistforbundet
Beløp Bevilget
Kr 37.550
Startdato
08.04.2022