Trim Hagan

Søknadssammendrag

Prosjektet synliggjør et stort behov for trimtilbud tilpasset eldre i nærmiljøet.

Pensjonistene startet i 2015 opp egen fellestrim i garasjeanlegget til Hagan Atrium (Nittedal) med innleid trener. Ved å utnytte fordelen med felles trener ble tilbudet utvidet til lokasjonene Folket Hus/storsalen (2016) og Skytta bo- og servicesenter/arbeidsstuen (2019). Dette i regi av Søndre Nittedal Pensjonistforening. I mars 2020, før nedstengningen pga. Korona, deltok ca. 80 pensjonister i aldersgruppen 65 til 90 år.

For å unngå å legge hele tilbudet dødt over tid ble det i august 2020 startet opp med et redusert tilbud med et redusert antall deltakere pga. avstandsregler. Tilskuddet fra DAM bidrar til å videreføre og styrke tilbudet ut 2020 og i 2021 og gir mulighet til å forberede oss på situasjon i 2022.

Trimmen styrker balanse, styrke og bevegelighet. Trimmen med profesjonell trener tilpasses deltakerne. Dette er viktig som fallforebygging og for folkehelse for eldre, nå også under pandemien.

Kommunen har faglig kompetanse og ressurser og kan bruke lokaler i nærmiljøet. Kommunen har mulighet for å åpne opp for tilbud slik at flere grupper av eldre kan komme med. Prosjektet er med på synliggjøre slike behov og muligheter.

Prosjektleder/forsker

Dag Skirbekk

Detaljer
Program
Frivillighetens program for besøk og aktivitet for sårbare eldre
Prosjektnavn
Trim Hagan
Organisasjon
Pensjonistforbundet
Beløp Bevilget
Kr 80.800
Startdato
02.11.2020