Trivsel tross smerte

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Bakgrunn

I Norge lever 1 av 3 med kroniske, eller såkalte langvarige smerter (utover 3 mnd. varighet)iflg. Folkehelserapporten. Det er den klart største årsaken til ikke-dødelig helsetap i Norge og en svært viktig årsak til sykefravær og uførhet. 2 helseundersøkelser angir at langvarig smerte var årsak til ca. 50 % av uførhetstilfellene. Mange av våre medlemmer lever med kroniske smerter og bor på steder hvor det er begrensede tilbud til oppfølging av deres situasjoner ut over medisinsk, farmakologisk hjelp. Seminaret gir deltakerne verktøy til å mestre smertene bedre i hverdagen, og der de er/bor.

Målsetting

Deltakerne skal få økt kunnskap om og forståelse av langvarige smerter, utrustet til å identifisere faktorer de kan påvirke i sitt eget liv og kunne praktiske måter å konstruktivt håndtere smerten på samt bli motiverte til å gjøre noe med det de kan påvirke. Konkretisere egne mål og hvordan oppnå de

Målgruppe

Medlemmer av forbundet, og som lever med kroniske/langvarige smerter (utover 3 mnd. varighet), og som ønsker å lære mer om hvordan mestre smertene bedre.

Antall personer i målgruppen

30

Beskrivelse av gjennomføring

Helgeseminar som foregår fra fredag ettermiddag til søndag lunsj. Aktivitetene består av variasjon mellom foredrag, praktiske og konkrete øvelser, gruppesamlinger, refleksjoner, individuelt arbeid/samtaler og deling i plenum. Alle deltakerne bor på hotellet, og dette gir deltakerne god mulighet til erfaringsutveksling også utenom seminartiden. Det blir foredrag om: hjernens funksjon ved langvarig smerte. Skille mellom mekanisk skade og smerte uten fysisk skade. Bevisstgjøring av faktiske verdier i livet nå, og om måloppnåelse. "Verdikompass". Hvordan følge viktige verdier. Hva skjer ved fysisk aktivitet i forhold til smerter, kriterier for hvile vs aktivitet og kriterier for type smerter å trene med vs stoppe ved. Praktisk trening med bl.a. Mindful Movements. Pust og mindfulness. Det legges til rette med tydelig instruksjon om å kunne reise seg/endre stillinger under seminaret og med matter tilgjengelig for å kunne legge seg ned og på den måten fortsette å følge foredragene. De teoretiske delene vil brytes opp med praktisk arbeid og gr.arbeid slik at det blir kortere økter som krever kognitiv kapasitet, noe som hos mange med kroniske smerter er betydelig redusert.

Fremdriftsplan

April-mai: Forberedelse til markedsføring. 15.6.:Svar fra Dam. Juni-oktober: Aktiv markedsføring og materiellproduksjon 20.-22.11.: Gjennomføring seminar November 2020-Mars 2021: Oppsummering evalueringer, spørreskjemaer. Rapportering og regnskapsrapport til Dam. Videre oppfølging/markedsføring/formidling av seminaret.

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport Trivsel tross smerte.pdf

Prosjektleder/forsker

Birte Sand Rismyhr

Detaljer
Program
Helse vår (2020)
Prosjektnavn
Trivsel tross smerte
Organisasjon
Personskadeforbundet LTN
Beløp Bevilget
2020: kr 181 000
Startdato
01.01.2021
Sluttdato
31.12.2021
Status
Avsluttet