Trivsel, tur og kultur – Grenland

Søknadssammendrag

Målet er at ettervirkningene av pandemien må begrenses så det ikke skapes nye tapere og økt utenforskap blant eldre. 5 lokale arenaer åpnes med rom for å møtes, delta og bidra. Primærmålgruppe er hjemmeboende inkl. personer med behov og andre som vil bidra for langsiktig effekt. 200 personer skal delta og finne nye relasjoner og aktivitet som motvirker isolasjon og ensomhet. Prosjektet bygger på gode erfaringer fra Pilotprosjekt sommer/høst 21

Trivsel, tur og kultur – Grenland retter seg mot seniorgruppen med hovedvekt på 60+, og favner to generasjoner som deltakere og tre-fire generasjoner gjennom de lokale samarbeid med barnehager, skoler mfl.

Tiltakene består bl.a. av:

  • Lokale «G+ Temalunsjmøter» med kultur, mat og tema av høy kvalitet som tiltaler unge seniorer. Det samarbeides med kvalitetsartister og fagmiljø med tema som Digitalisering, Elbilrevolusjonen, Framtidens banktjenester, Medisinske framtidsbilder og kurs om Gaming og Seniorboliger o.l.
  • Informasjon om rettigheter ifm oppreisning og erstatning.
  • Sommerkafe der seniorer og pårørende kan oppleve kultur, sosialt fellesskap.
  • Vaffelfredag på kjøpesenteret med kulturprogram
  • Lokale TrivselsTreff i nærmiljøet Skotfoss, Herøya, Klyve, Siljan og Drangedal.
  • Seniormiddager på lokale spisesteder.
  • Regional G+ konferanse med foredrag og kultur av høy kvalitet.
  • TrivselsTurer til spennende severdigheter, museer og utstillinger, dagsturer/flerdagsturer med utenlandstur som klimaks.

Deltakere:
Pensjonister fra 65 år og oppover, geografisk tilknyttet de seks Nærmiljøsenterene, profilert som G+ for 60+

Prosjektet bringer dagliglivet tilbake og gir ny mulighet til å reparere belastning pandemien påførte , med økonomisk ramme som er mulig.
Lokalsamfunnet tilføres sosial kapital når seniorer gjenopptar aktivitet og sosialt liv og skaper lokal merverdi og bærekraft.
Effekten vil være redusert ensomhet og passivitet, økt aktivitet og deltakelse. Dette styrker både psykisk og fysisk helse og immunsystem.
Idet prosjektet i stor grad har «Generasjonsperspektiv» vil også kontakten mellom barn og eldre med det «moraldannende kretsløp» som da skapes (Jfr forsker Haakon Lorentzen)

Prosjektleder

Gisle Lunde

Detaljer
Program
Frivillighetens program for besøk og aktivitet for sårbare eldre
Prosjektnavn
Trivsel, tur og kultur – Grenland
Organisasjon
Stiftelsen Rettferd for taperne
Beløp Bevilget
Kr 700.000
Startdato
15.11.2021