Trivselstiltak for eldre på Høyanger Sørside

Søknadssammendrag

Bakgrunnen for dette prosjektet er at vi ønsker å lage gode arrangement for medlemmene i Sørsida Pensjonistlag og andre eldre i området vårt. Da tilbudet om å søke økonomisk støtte fra Stiftinga Dam, så vi en mulighet til å gjøre våre arrangement enda bedre for deltakerne.

Målsettingen er at disse arrangementene skal være en møteplass og skape hygge og trivsel for all de som vil delta.

Målgruppen er er medlemmene i Sørsida Pensjonistlag og andre eldre på Høyanger Sørside i aldersgruppen 65 til 80+

Metode: Innenfor dette prosjektet er det lagt opp til fire samlinger med ulikt innhold.

Førjulsfesten, som vi hadde planlagt nå før jul, må vi dessverre avlyse på grunn av smittesituasjonen i forbindelse med covid-19, men vi håper på å arrangere en fest i 2021 – en nyttårsfest. Da samles vi til en god middag. Det blir også kulturelle innsalg. Sang, musikk og quiz blir det også.

Neste arrangement i prosjektet er en pianokonsert med en kjent pianist. Pianisten spiller og forteller om bakgrunnen for musikkstykkene. Her serveres der også god mat, og muligens har vi også utlodning.

Til våren har vi planlagt en vårfest. Der blir det mye god sang og musikk, men også diktlesing. Hovedsakelig blir det vårsanger og vårdikt. En lokal musiker vil bli spurt om å spille for oss. Deltakerne vil på forhånd få muligheten til å komme med ønsker om sanger og dikt. Også her blir det god servering.

Til sommeren er planen å arrangere en felles tur til Voss. På Voss er det mange muligheter til interessante opplevelser, men nøyaktig hva det blir er ikke bestemt enda.

Vi forventer at hele prosjektet vil bli til hygge og glede for deltakerne, og at det vil skape samhold og fellesskap for alle som deltar.

Prosjektleder/forsker

Mari-Ann Lund

Detaljer
Program
Frivillighetens program for besøk og aktivitet for sårbare eldre
Prosjektnavn
Trivselstiltak for eldre på Høyanger Sørside
Organisasjon
Pensjonistforbundet
Beløp Bevilget
Kr 40.000
Startdato
23.11.2020