Trondheim 2

Søknadssammendrag

Trondheim er sannsynligvis den byen i Trøndelag som har hatt flest antall tilfeller av korona. Bakgrunn for prosjektet er et ønske om å gjøre noe for pensjonistene, som har vært ekstra utsatt i denne perioden.

I den forbindelse vil vi lage to festdager for alle pensjonister. Utearrangementet skjer i byen og er åpen for alle. Selve prosjektet skjer innendørs, og er forbeholdt 200 pensjonister i Trondheim.

Målet er å arrangere en festaften i trygge omgivelser. Målgruppen er pensjonister og ledsagere. Vi ønsker at de mest sårbare pensjonistene stiller med en ledsager.
Alle gjester vil bli mottatt i døren og fulgt inn i lokalet. Det blir middag, underholdning og andre innslag.

Tidsplan 2021
Februar: Prosjektmøte. Bestillinger.
Mars: Informasjon går ut til 12.500 medlemmer
April / Mai: Invitasjon om påmelding til selve festen (dette prosjektet)
Juni: Navneliste til hotellet
August / september: Rapportskriving

Vi forventer at nyheten om denne aktiviteten kan skape forventninger, noe å se frem til. Selve kvelden skal være noe en kan se tilbake på med glede.

Prosjektleder

Anne-Kari Minsaas

Detaljer
Program
Frivillighetens program for besøk og aktivitet for sårbare eldre
Prosjektnavn
Trondheim 2
Organisasjon
Pensjonistforbundet
Beløp Bevilget
Kr 100.000
Startdato
23.02.2021