Trygg oppvekst

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

Målgruppe: I utgangspunktet barn i barneskole-alder, og særlig barn av rusmisbrukere

Målgruppe: I utgangspunktet barn i barneskole-alder, og særlig barn av rusmisbrukere. Men i perioden har vi forsøkt opplegget ut på flere aldersgrupper.

 

Målsetting: ”Å gi barn og unge mulighet for trygge og fullverdige liv uavhengig av foreldres rusmisbruk. Skape trygge miljøer der barn får anledning til å møte barn i samme situasjoner som de selv, og for å fortelle sin historie.” Vi ønsker å skape økt selvforståelse hos ungene, økt sosial kompetanse og dermed også økte muligheter for å mestre de situasjoner de kommer i. Enten dette er traumatiske kriser i nær familie, mobbing, omsorgssvikt, rusmisbruk eller mer vanlige utfordringer alle barn må gjennom. Vi kan ikke hindre at tåke og uvær kommer, men vi kan utstyre barn med verktøy som gjør at de står sterkere til å møte de mange utviklingsoppgaver og kriser som måtte komme.

 

Vi har laget et samtaleopplegg hvor barn i grupper går gjennom en del temaer som følelser, forsvarsmekanismer, samliv og seksualitet, familie og venner, konsekvenser og risiko ved egne valg samt selvbildeutvikling. I perioden har vi hatt i gang vel 20 grupper med en 150 barn og ungdommer på Rennebu barne- og ungdomsskole. Disse er blitt leder av vår prosjektleder, Arnold Lexander. Vi samarbeider nært med fagfolk på høyskolen i Østfold med å skrive ut opplegget, lage en lederperm og et kursopplegg, som skal tilbys kommuner rundt om i landet.

 

Prosjektet var lagt opp i tre trinn i 1999. Første trinn var en periode med opplysningsvirksomhet overfor elever, lærere og foreldre for å la prosjektet ”feste” seg og gi de som ønsket mer informasjon det de trengte. Annet trinn var å få etablert det vi kan kalle samtalegrupper blant elever på en skole i Rennebu kommune, og tredje trinn var en evaluering av prosjektet, og legge planer for hvordan disse metodene og materiellet kan bli tatt i bruk i andre kommuner.

 

Vi føler at vi har klart å nå frem til barn og ungdom gjennom dette opplegget. Dette vises særlig gjennom mengden av samtaler med enkeltelever vi hadde etter hver slik gruppeøkt.

Prosjektleder/forsker

Arnold Lexander

Detaljer
Program
Forebygging (1998)
Prosjektnavn
Trygg oppvekst
Organisasjon
Junior- og barneorganisasjonen Juba
Beløp Bevilget
1999: kr 250 000
Startdato
01.01.1999
Sluttdato
31.12.1999
Status
Avsluttet