Trygg sammen – del 2

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Bakgrunn

Prosjektet «Trygg sammen» trinn 1 (opprinnelig kalt «Beredskap og inkludering», prosjektnummer 2018/HE2-234127) startet 1. september 2018 og avsluttes 1. juni 2020. Hovedmålet i trinn 1 var å utvikle en opplæringspakke, slik at flere med minoritetsbakgrunn skal kjenne til risikoatferd og forebyggingstiltak knyttet til brann og trafikkulykker, gjenkjenne symptomer på akutt og alvorlig sykdom og kunne grunnleggende førstehjelp. N.K.S. søker om midler til trinn 2, som går på implementering og nasjonal spredning av opplæringspakken.

Målsetting

At flere med minoritetsbakgrunn kjenner til risikoatferd og forebyggingstiltak knyttet til brann og trafikkulykker, kjenner til symptomer på akutt og alvorlig sykdom og kan grunnleggende førstehjelp, og vet hvordan de skal varsle i en nødsituasjon og bruke nødnummer.

Målgruppe

Primærmålgruppe: 40 lokalforeninger/100 frivillige skal få opplæring og 20 med minoritetsbakgrunn. Sekundærmålgruppe: Off. instanser, se prosjektbeskrivelse.

Antall personer i målgruppen

120

Beskrivelse av gjennomføring

N.K.S. har mange nasjonale, regionale og lokale aktiviteter, møter og samlinger der prosjektet «Trygg sammen» skal presenteres. Aktiviteten i trinn 2 er nasjonal spredning av opplæringspakken, og enkel, standardisert opplæring. Dette er en kjent metodikk, «train the trainers», som vi også har brukt for å lære opp førstehjelpsressurser. Vi ønsker å ha opplærings-/introduksjonsøkter for interesserte i tilslutning til etablerte samlinger. • Fellessamling i N.K.S. våren 2021 og 2022, presentasjon av «Trygg sammen» – deling av erfaringer, rekruttering og opplæring av nye frivillige, stand med materiell • Fagsamlinger for integrering og beredskap – presentasjon, rekruttering og opplæring • Møter og presentasjon av materiellet for samarbeidspartnere • Regionale samlinger høsten 2020 og 2021. Presentasjon av «Trygg sammen», rekruttering og opplæring av frivillige, stand med materiell • Fylkesårsmøter og informasjonsmøter etter initiativ fra fylkesstyrene i N.K.S. • Ta kontakt med lokale sanitetsforeninger som vi tenker kan bruke «Trygg sammen» og gi informasjon og opplæring • Mange lokalforeninger har arrangementer og aktiviteter om egenberedskap, her kan «Trygg sammen» tas i bruk.

Fremdriftsplan

Sept. 2020 Presentere materiell på regionale samlinger for frivillige Sept. 2020 Spredning og informasjon i egen organisasjon Juni 2022 Rekruttere og lære opp 40 lokalforeninger og presentere prosjektet Sept. 2020 Rekruttere og lære opp 20 innvandrere som kan være beredskapsressurser i eget lokalmiljø April 2021 Presentere materiell på fellessamling for frivillige i N.K.S. Okt. 2021 Regionale samlinger med opplæring for frivillige i opplærings

Prosjektleder/forsker

Andrea Svarstad

Detaljer
Program
Helse vår (2020)
Prosjektnavn
Trygg sammen – del 2
Organisasjon
Norske Kvinners Sanitetsforening
Beløp Bevilget
2020: kr 440 000, 2021: kr 440 000
Startdato
01.01.2021
Sluttdato
31.08.2023
Status
Under gjennomføring