Trygg sammen – sosiale møteplasser med trygghetsfokus

Søknadssammendrag

N.K.S. har et stort engasjement for sårbare grupper og har lange tradisjoner for å stille opp der det er behov. Nå ønsker vi å prøve ut et samarbeid med Nedre Romerike Brann og redningsvesen (NRBR) om et prosjektrettet mot eldre, for både å forebygge brann samt skape noen sosiale møteplasser for isolerte eldre.

NRBR har som mål å forebygge dødsbranner gjennom tett samarbeid med 5 kommuner, informasjonsarbeid og hjemmebesøk ved bekymringsmeldinger. En stor andel av disse risikoutsatte brukerne er eldre personer med nedsatt kognitiv eller psykisk fungeringsevne. Spesielt det siste året har denne gruppen blitt mer isolert, mange er ensomme og mangler nettverk og setter stor pris på besøk fra brannvesenet. Når brannpersoneller på hjemmebesøk, har flere av de eldre bedt de om å «bli litt til fordi det er så koselig med besøk» eller «dere er de eneste jeg har møtt denne uken.»De sier også at «jeg skulle gjerne kjøpt inn det jeg trenger av utstyr, men jeg har ikke penger eller noen til å hjelpe meg.»

Flere i denne brukergruppen mottar også hjemmebaserte tjenester som for eksempel levering av mat og medisiner eller søppeltømming og forlater hjemmet sitt på lang tid.

Samarbeidet mellom NRBR og Norske Kvinners Sanitetsforening og en felles gjennomføring av de beskrevne arrangementene som planlegges, er både samfunnsnyttig og fremtidsrettet. Vi ønsker å nå personer i kommunale boliger og de som mottar hjemmetjenester, men kanskje spesielt viktig er de som ikke mottar offentlige tjenester, og som «går under radaren» og spesielt nå under korona.

Tiltakene er ulike type arrangement der vi ordner med transport, sosiale rammer med servering og underholdning. I tillegg vil sikkerhetsfokus komme tydelig fram både muntlig men også utdeling av utstyr. Kommunene er Rælingen, Lillestrøm, Nittedal, Lørenskog og Aurskog-Høland, med ca. 200.000 innbyggere. Over 25.000 av disse innbyggerne er over 67 år.

Prosjektleder/forsker

May Britt Buhaug

Detaljer
Program
Frivillighetens program for besøk og aktivitet for sårbare eldre
Prosjektnavn
Trygg sammen – sosiale møteplasser med trygghetsfokus
Organisasjon
Norske Kvinners Sanitetsforening
Beløp Bevilget
Kr 700.000
Startdato
04.06.2021