«Nå skal vi hjem å rense kjøkkenvifta og sjekke brannslukningsapparatet»

Kunnskap om brannsikkerhet hjemme går hånd i hånd med sosialt samvær på Romerike.

Med støtte fra Stiftelsen Dam har Norske Kvinners Sanitetsforening og Nedre Romerike Brann og Redning IKS samarbeidet om å arrangere Trygghetstreff i Nedre Romerike.

Både sosialt og lærerikt

Målet med treffene har vært todelt. På den ene siden har det skapt sosiale møteplasser – et viktig tiltak i etterkant av en pandemi hvor mange har vært isolert.

På den andre siden forebygging av dødsbranner ved å gi informasjon om hvordan man kan være Trygg Hjemme – gjennom foredrag om brannsikkerhet, branndemonstrasjon og utdeling av utstyr tilrettelagt for målgruppen. I samarbeid med kommunens Hjemmetjeneste har invitasjoner blitt sendt ut til risikoutsatte grupper.

Rundt 100 deltakere fra risikoutsatte grupper har høsten 2021 deltatt på lokale Trygghetstreff. Treffene er arrangert i alle fem kommuner som sogner til Nedre Romerike Brann – og Redningsvesen: Rælingen, Lillestrøm, Lørenskog, Nittedal og Aurskog-Høland.

Gode tilbakemeldinger

Og tilbakemeldingene har vært gode! En gjest på Trygghetstreffet i Aurskog påpekte at hun håpte «dette kunne være starten på en mer sosial hverdag, det var godt å komme seg utenfor huset igjen».

En gjest på Trygghetstreffet i Sørumsand kom med rullator og meldte seg til brannøvelse 40 minutter før oppstart – hun hadde gledet seg til at det skulle skje noe lenge.

En annen gjest i Sørumsand syns at «det burde være Trygghetstreff over hele landet – for dette var viktig!».

Når gjestene begynte å dra hjem etter Trygghetstreffet i Lørenskog var det et ektepar som tok avskjed å sa «Nå skal vi hjem å rense kjøkkenvifta og sjekke brannslukningsapparatet».

Fikk prøve seg med brannslukking

Under Trygghetstreffene ble det servert lunsj med lokale musikkinnslag. Frivillige Sanitetsdamer ble gode samtalepartnere for gjestene og det ble opplyst om sosiale møteplasser og andre arrangementer gjestene var velkomne til frem mot jul.

Under foredraget om brannsikkerhet ble det stilt spørsmål og de lokale brannkonstablene på hvert sted var til stede slik at de kunne besvare spørsmål om lokale forhold. Flere av gjestene fikk prøve seg på brannslukning og det var stor interesse for branndemonstrasjonen – å se vann i en kjele med olje som står i brann setter inntrykk.

Når Sanitetsdamene serverte kaffe og kaker mot slutten av arrangementet gikk brannkonstablene rundt for å dele ut utstyr og svare på spørsmål gjestene måtte ha.


Søknadssammendrag

N.K.S. har et stort engasjement for sårbare grupper og har lange tradisjoner for å stille opp der det er behov. Nå ønsker vi å prøve ut et samarbeid med Nedre Romerike Brann og redningsvesen (NRBR) om et prosjektrettet mot eldre, for både å forebygge brann samt skape noen sosiale møteplasser for isolerte eldre.

NRBR har som mål å forebygge dødsbranner gjennom tett samarbeid med 5 kommuner, informasjonsarbeid og hjemmebesøk ved bekymringsmeldinger. En stor andel av disse risikoutsatte brukerne er eldre personer med nedsatt kognitiv eller psykisk fungeringsevne. Spesielt det siste året har denne gruppen blitt mer isolert, mange er ensomme og mangler nettverk og setter stor pris på besøk fra brannvesenet. Når brannpersoneller på hjemmebesøk, har flere av de eldre bedt de om å «bli litt til fordi det er så koselig med besøk» eller «dere er de eneste jeg har møtt denne uken.»De sier også at «jeg skulle gjerne kjøpt inn det jeg trenger av utstyr, men jeg har ikke penger eller noen til å hjelpe meg.»

Flere i denne brukergruppen mottar også hjemmebaserte tjenester som for eksempel levering av mat og medisiner eller søppeltømming og forlater hjemmet sitt på lang tid.

Samarbeidet mellom NRBR og Norske Kvinners Sanitetsforening og en felles gjennomføring av de beskrevne arrangementene som planlegges, er både samfunnsnyttig og fremtidsrettet. Vi ønsker å nå personer i kommunale boliger og de som mottar hjemmetjenester, men kanskje spesielt viktig er de som ikke mottar offentlige tjenester, og som «går under radaren» og spesielt nå under korona.

Tiltakene er ulike type arrangement der vi ordner med transport, sosiale rammer med servering og underholdning. I tillegg vil sikkerhetsfokus komme tydelig fram både muntlig men også utdeling av utstyr. Kommunene er Rælingen, Lillestrøm, Nittedal, Lørenskog og Aurskog-Høland, med ca. 200.000 innbyggere. Over 25.000 av disse innbyggerne er over 67 år.

Prosjektleder

May Britt Buhaug

Detaljer
Program
Frivillighetens program for besøk og aktivitet for sårbare eldre
Prosjektnavn
Trygg sammen – sosiale møteplasser med trygghetsfokus
Organisasjon
Norske Kvinners Sanitetsforening
Beløp Bevilget
Kr 700.000
Startdato
04.06.2021