Trygg Sti

Søknadssammendrag

Antall personer i målgruppen

50

Fremdriftsplan

Målgruppen er tilgjengelig via tidligere arbeid og kontakt med politi, SLT og kriminalomsorg. Det iverksettes samlinger der deltagerne i den første "kjernegruppen" får gi innspill på tilnærmingen og det er ønskelig å komme i gang så raskt som mulig. Ansvarlig for igangsetting er leder Flerkulturell Ungdom med veiledning fra Prosjektgruppen. Det vil være fokus på trygghetsskapende faktorer i startfasen. Dette inkluderer samlinger med bespisning og aktiviteter. Frem til 31.2023 gjennomføres jevnlige aktiviteter kombinert med trening og motivasjon av kjernegruppen på 10 deltagere. Mot slutten av året igangsettes rekruttering av ytterligere minst 20 deltagere. Det er utfordrende å sette opp mileplæler når vi driver kontinuerlig forebyggende arbeid. Men i løpet av året har vi utendørs aktiviteter i lokaler med relasjonsbygging, leksehjelp, work shops, samtalegrupper, dans og bespisning på vår og sommer, mens vi på høst og vinter har innendørs aktiviteter i både tildelte idrettshaller og ved tilskudd også i alpinanlegg og på hytteturer og gjennom utendørsaktivteter i skog og mark. Rekruttering foregår via ungdom som tidligere har deltatt via Flerkulturell Ungdom. Det blir en slags jungeltelegraf, der mange anbefaler tiltaket. Disse ungdommene nås ikke av den ordinære frivilligheten. Idrettslag har f eks spisset innsatsen mot en prestasjonskultur for denne aldersgruppen. Også SLT, Politiet og skoler kan lose ungdom til Flerkulturell Ungdom der det er behov. Flerkulturell Ungdom er ikke et ordinært idrettslag, men bruker idrett og andre aktiviteter som et middel for å oppnå mestring og inkludering. Tiltaket er nytt for de ungdommer som er tenkt i målgruppen.

Prosjektleder/forsker

Ismail Myhuadin

Detaljer
Program
Helse
Prosjektnavn
Trygg Sti
Organisasjon
Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité
Beløp Bevilget
2023: kr 100 000, 2024: kr 200 000, 2025: kr 100 000
Startdato
01.09.2023
Sluttdato
31.08.2025
Status
Under gjennomføring