Trygge kvinner – forebygging av vold i nære relasjoner

Søknadssammendrag

Bakgrunn for prosjektet

N.K.S. ønsker å fokusere ytterligere på forebygging av vold i nære relasjoner til «den vanlige kvinnen i gata». Det kan være vanskelig å oppdage og reagere på tidlige tegn på vold i det som kanskje i utgangspunktet har fremstått som en nokså alminnelig relasjon. I takt med at volden eskalerer, kan de psykologiske og sosiale konsekvensene av volden gjøre at relasjonen blir vanskeligere å bryte ut av for den voldsutsatte. Dette er en problematikk som rammer på tvers av sosial tilhørighet, og det er derfor behov for tiltak som også retter seg mot kvinner uten særskilte sårbarhetsfaktorer.

Målsetting for prosjektet

I dette prosjektet fokuserer vi på forebygging av og informasjon om vold i nære relasjoner (VNR). Gjennom kartlegging, metodeutvikling og testing skal vi utvikle et universelt forebyggende tiltak mot vold i nære relasjoner rettet mot voksne kvinner i befolkningen.

Målgruppe

1.: Kvinner i den voksne og eldre befolkningen 2: Voksne kvinner som er pårørende til voldsutsatte og frivillige sanitetskvinner

Antall personer i målgruppen som prosjektet planlegger å nå

30

Beskrivelse av tiltak/aktivitet samt gjennomføring av prosjektet

Vi vil utvikle minst ett universelt voldsforebyggende tiltak rettet mot voksne kvinner. Før prosjektstart ser vi for oss at dette kan være feks foredrag/kurs om ulike former for vold, hvem som kan være voldsutøver og –utsatt, samt informasjon om hjelpeinstanser. Slik kan kvinner få verktøy til å gjenkjenne tegn som kan tyde på vold tidlig i en relasjon, at de lærer at de er/har vært voldsutsatte eller er pårørende til en voldsutsatt. For å vite at dette er tiltak som er etterspurt av en sammensatt målgruppe, er analyse- og kartleggingsdelen er essensiell for prosjektet. Slik vi har et godt grunnlag for å vite hvilke tiltak målgruppen ønsker, og hvilke tiltak som kan la seg implementere i mange av våre 600 lokalforeninger. Dette sikrer også god brukermedvirkning. Vi ser for oss at det kan inkludere teoretiske og praktiske verktøy for at kvinner skal kunne snakke om vold i sine nettverk, kjenne igjen usunne mønstre i eget og andres liv. Det betyr at ikke alle kvinner i prosjektet har behov for å oppsøke hjelp, men heller at de kan ha behov for informasjon om og fra offentlige hjelpeinstanser. Vi deler prosjektperioden i tre: Analyser og kartlegging, Utvikling og testing av tiltak. Ferdigstilling og plan for implementering.

Fremdriftsplan for prosjektet

1. og 2. kvartal 2022: Kartlegging (studier, tiltak). Kartlegging (hovedmålgruppe). Kartlegging (sanitetskvinner) 3. og 4.kvartal 2022: Skisseutvikling tiltak 4.kvartal 2022, 1. kvartal 2023: Forankring av tiltak i ekspertgruppene (workshops, tilbakemeldingsrunder) 1. og 2. kvartal 2023: Skisseforedling. Test i lokalforeninger. Tilpassing av tiltak 3. og 4.kvartal 2023: Plan for nasjonal implementering

Prosjektleder

Eli Marie Resell Beenfeldt

Detaljer
Program
Helse vår (2021)
Prosjektnavn
Trygge kvinner – forebygging av vold i nære relasjoner
Organisasjon
Norske Kvinners Sanitetsforening
Beløp Bevilget
2021: kr 580 000, 2022: kr 815 000
Startdato
01.01.2022
Sluttdato
31.12.2024
Status
Under gjennomføring