Trygge og aktive eldre, sammen under korona

Søknadssammendrag

Strenge smittevernstiltak har gjort mange eldre isolerte. Kristiansand Sanitetsforening har tilsammen 73 boliger tilpasset eldre, hvorav halvparten er serviceleiligheter tilknyttet N.K.S.-institusjonen Kløvertun. Ved koronaens inntog stengte kaféen, og beboerne mistet tilbudet om å kjøpe middag. Stengingen skyldes at kommunen har etablert teststasjon og koronasykehus i lokalene. Denne situasjonen vil vedvare så lenge det er behov for testing og behandling av korona.

Kristiansand Sanitetsforening vil legge opp til en rekke aktiviteter der vi ivaretar smittevernhensynene som myndighetene anbefaler, samt legger vekt på å trygge de eldre: Bingo, Quiz om gamle dager, ukentlig middag, adventsmiddag med musikk og førjulstur.

En annen del av prosjektet baserer seg på besøkstjeneste. Noen av beboerne er gamle og syke, og har isolert seg i sine boliger. Mer og mer av kontakten mellom familie og venner foregår gjennom digitale kanaler, men ikke alle behersker dagens teknologi. Det fører til at noen faller utenfor. Besøkstjenesten vil hjelpe de gamle med å koble seg opp slik at digitale barn og barnebarn kan dele bilder med dem, meldinger og gjennomføre videosamtaler med sine analoge besteforeldre/oldeforeldre.

Prosjektleder

Eva-Lill Bjørklund

Detaljer
Program
Frivillighetens program for besøk og aktivitet for sårbare eldre
Prosjektnavn
Trygge og aktive eldre, sammen under korona
Organisasjon
Norske Kvinners Sanitetsforening
Beløp Bevilget
Kr 300.000
Startdato
06.11.2020