Trygge samlinger for synshemmede

Søknadssammendrag

KABB vil arrangere koronatrygge samlinger for mindre grupper av synshemmede over hele Norge.

Mange synshemmede opplever økt isolasjon i koronatiden. Selv om restriksjonene er lettet noe på, er det fortsatt en utfordring for blinde og svaksynte å delta i sosiale aktiviteter, blant annet fordi det er vanskelig å overholde avstandsregler uten å se. Mange er også i risikogruppene pga. ulike helseproblemer.

KABB har avlyst en rekke større arrangementer i 2020, men erstatter nå noe av dette med «KABB Kortreist». Dette blir samlinger med en overnatting på sentrale hoteller i sju byer, med begrenset deltakerantall. Deltakerne får hjelp til trygg transport og assistanse. Arrangementet skal følge de smittevernreglene som gjelder til enhver tid.

Programmet vil bl.a. inneholde hjelp til bruk av digitale hjelpemidler, en fortellerforestilling og samtaler om aktuelle problemstillinger. Første samling er i Oslo i oktober, og er allerede fulltegnet. Alt tyder på at det også blir fulle hus i de andre byene.

Prosjektleder

Frank Tangen

Detaljer
Program
Stimuleringsprogram for helsefrivilligheten
Prosjektnavn
Trygge samlinger for synshemmede
Organisasjon
Kristent Arbeid Blant Blinde og Svaksynte
Beløp Bevilget
Kr 465.500
Startdato
18.08.2020