Tryggere Ungdoms mentorprogram

Søknadssammendrag

Bakgrunn

Tiltaket er i tråd med anbefalinger fra Rusreformutvalget og ledende fagmiljøer i Norge. I Norge har slike ordninger blitt prøvd ut lite. I rapporten «Kriminalitetsforebygging på norsk» fra Politihøgskolen anbefales det at mentorprogrammer prøves ut videre i Norge. Punkt 3.5 av FNs bærekraftsmål, å «styrke forebygging og behandling av misbruk, blant annet av narkotiske stoffer og skadelig bruk av alkohol», inngår som et delmål under hovedmålet om god helse som regjeringen prioriterer. Mentorering anbefales av FN og WHO i deres «Internasjonale standarder for forebygging av rusbruk» fra 2018

Målsetting

Styrke det forebyggende arbeidet, slik fagpersoner og en rekke offentlige etater mener er nødvendig i forbindelse med Rusreformen der bruk av straff som et forebyggende tiltak bortfaller. Bidra til å skape et bærekraftig samfunn gjennom å bedre sårbare individers livssituasjon.

Målgruppe

Sosialt og økonomisk vanskeligstilte ungdommer i alderen 11-16 år i Oslo, og 3-10 år eldre mentorer. I første år ser vi for oss 10 mentorer og 10 ungdommer.

Antall personer i målgruppen

20

Beskrivelse av gjennomføring

Mentorene deltar på et seminar ved oppstart, går gjennom digital interaktiv opplæring, forberedende samtale med koordinator, og skygger en etablert mentor i en samtale med ungdom. Før en økt forbereder mentoren aktiviteter som skal hjelpe ungdommen med å få bedre selvbilde, selvsikkerhet og selvtillit, slik at de får større tro på sine evner og potensiale. Aktivitetene skal også hjelpe ungdommen med studieteknikker, skolearbeid, læringsevne og prioriterings- og kommunikasjonsevner. Mentoren fungerer som en støttespiller for ungdommen og hjelper dem med å takle vanskeligheter som oppstår, ved blant annet å hjelpe med å ta kontakt med riktige støttetjenester. Målet er at ungdommen opplever mestringsevne og har tro på sitt potensiale, slik at de gjennomfører skolegang og har evnene til å bli effektive bidragsytere i samfunnet i framtiden. Alle deltakerne skal følges opp av ledelsen. Etter hver økt skal mentoren sende inn en aktivitetslogg som beskriver hva de gjorde under økten, hvordan det gikk og hvordan de opplever forholdet. Ledelsen vil også ha kontakt med ungdommen og deres foresatte på en månedlig basis. Deltakerne forplikter seg til at mentorforholdet skal vare i ett år der mentoren og ungdommen møtes på en ukentlig basis.

Fremdriftsplan

August 2021: Fullføre utarbeidelsen av programplanen, kontakte eksterne fagpersoner for deltagelse på seminar. Sette opp seminardato. Rekruttere mentorer og ungdommer. September: Rekruttere mentorer og ungdommer. Gjennomføre seminar. Oppstart av mentorering Februar 2022: Underveisevaluering. August: Rapportering og sluttevaluering.

Prosjektleder/forsker

Mikkel Ihle Tande

Detaljer
Program
Helse vår (2021)
Prosjektnavn
Tryggere Ungdoms mentorprogram
Organisasjon
Foreningen Tryggere Ruspolitikk
Beløp Bevilget
2021: kr 261 000
Startdato
15.08.2021
Sluttdato
15.08.2022
Status
Under gjennomføring