Trygghet i turorientering for eldre og sårbare grupper

Søknadssammendrag

Under pandemien ser vi økt interesse for Turorientering i nye grupper som ikke har mye erfaring med bruk av kart og kompass. Mange eldre og sårbare savner trygghet og mestringsfølelse utenfor oppmerkede turstier, men ønsker å utfordre seg i jakt på turposter. Med trygg turorientering vil Norges Orienteringsforbund, NOF, skape mestring for både hode og kropp for denne gruppen.

For å bidra til økt trygghet og brukervennlighet for disse gruppene skal NOF utvikle gratisproduktet Mapant.no via web-portal og app. Det vil gi mulighet til å laste ned kart
som er georefererte. Det betyr at vi også kan ta i bruk GPS på mobiltelefonen som alltid via en blå prikk, viser hvor man befinner seg på det unike kartet. På samme kart er også poster man skal besøke markert. Dette vil også hjelpe andre tur-orienterere, og fra 2022-sesongen skal alle våre turer som legges ut i appen turorientering.no med nedlastningsbart kart ha denne funksjonen.

Vi skal teste funksjonene i høst i samarbeid med Rehabiliteringssenteret AIR og deres pasienter, der turorientering er en del av aktivitetsprogrammet. Vi skal samarbeide med et par utvalgte TurO-arrangører der eldre utøvere får opplæring i å bruke disse funksjonene.
Prosjektet er i gang og skal være klart under våren 2022. For våre brukere skal vi legge enkle manualer i vår portal turorientering.no og i vår app. Våre arrangører kan også legge med dette i alle de turpakke-konvolutter som blir formidlet via lokale utsalgsteder. Vi skal også informere våre andre samarbeids-organisasjoner der turer med kart/turorientering inngår. Sosiale medier og avisartikler blir også en viktig kanal for å spre informasjon både under prosjektet og når vi er fullt i gang.

Vi har i dag over 200.000 registrerte brukere av turorientering, postjakt og stolpejakt.
Med disse forbedringer når vi flere og bidrar til bedre folkehelse og gode naturopplevelser.

Prosjektleder

Jörgen Mårtensson

Detaljer
Program
Frivillighetens program for besøk og aktivitet for sårbare eldre
Prosjektnavn
Trygghet i turorientering for eldre og sårbare grupper
Organisasjon
Norsk Friluftsliv
Beløp Bevilget
Kr 300.000
Startdato
02.07.2021