Trygghetsalarmer

I samarbeid med

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

Tranøy kommune har 1750 innbyggere som bor til dels spredt rundt i kommunen

Tranøy kommune har 1750 innbyggere som bor til dels spredt rundt i kommunen. Tranøy har et sykehjem, og to hjemmetjeneste-baser som ligger henholdsvis nord og sør i kommunen. Noen av Tranøys innbyggere er eldre og enslige som kan klare seg bra hjemme, men som har behov for noe tilsyn fra hjemmetjenesten. På grunn av til dels lange avstander i kommunen mellom serviceytere og brukere, var behovet for trygghetsalarmer stort, da det ble søkt om midler til innkjøp av disse.

 

De 12 alarmene som ble kjøpt inn, er fordelt rundt om i kommunen til brukere som har behov for kontakt med hjemmetjenesten på kort varsel. Disse alarmene har stor betydning for den enkelte brukers og families livskvalitet. Alarmene avhjelper også hjemmetjenesten som kan reise ut når de kontaktes i stedet for å måtte reise ut rutinemessig.

Prosjektleder/forsker

Airin Haugan

Detaljer
Program
Forebygging (1997)
Prosjektnavn
Trygghetsalarmer
Organisasjon
Norske Kvinners Sanitetsforening
Beløp Bevilget
1998: kr 60 000
Startdato
01.05.1998
Sluttdato
01.09.1998
Status
Avsluttet