Trygghetstreff – førstehjelp for eldre (pilotprosjekt)

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Antall personer i målgruppen

200

Fremdriftsplan

Prosjektleder hos N.K.S. er ansvarlig for å følge tidsplan, budsjett og gjennomføre aktivitetene som er beskrevet i milepælplanen. Prosjektleder rapporterer regelmessig til prosjekteier, som er avdelingsleder i N.K.S. og holder resten av beredskapsteamet og de frivillige informert. Prosjektet planlegger oppstart i september med et oppstartsmøte med ansattressursene i prosjektet for å legge videre plan for gjennomføring. Prosjektet har følgende milepæler: M1: September 2023 Oppstartsmøte med arbeidsgruppen, med representanter fra de fire deltakende lokalforeningene og kommunene. M2: November 2023 Mal for arrangementkonseptet er utviklet – da skal førsteutkastet av materiell være ferdig utviklet. Det kan være praktiske øvelser, faglig innhold, konkurranser, quiz, giveaways o.l. Her vil både prosjektgruppen og arbeidsgruppen være involvert. Utkast til konseptnotat, evalueringsverktøy for både frivillige, deltakere og samarbeidspartnere vil også utvikles. M3: Mai 2024 Da skal testperioden være over, og de fire lokalforeningen skal ha gjennomført ett Trygghetstreff – førstehjelp for eldre hver i sin kommune. Testperioden går fra november til april. Alle trygghetstreffene vil evalueres fortløpende. Vi vil bruke både spørreskjema til deltakerne av arrangementet, samt gjennomføre evaluering sammen med de frivillige fra lokalforeninger og kommunen etter hvert arrangement. Prosjektleder vil også delta på alle fire trygghetstreffene, dette for å kunne gjøre en fortløpende vurdering av arrangementene og nyttige observasjoner. Etter at alle milepælene er nådd vil vi gjennomføre en helhetsevaluering av pilotprosjektet som oppsummeres i et sluttrapport, og skisserer veien videre for ev. implementering i større skala.

Detaljer
Program
Helse
Prosjektnavn
Trygghetstreff – førstehjelp for eldre (pilotprosjekt)
Organisasjon
Norske Kvinners Sanitetsforening
Beløp Bevilget
2023: kr 200 000, 2024: kr 200 000
Startdato
15.09.2023
Sluttdato
15.09.2024