Trygghetstreff – førstehjelp for eldre

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Prosjektsammendrag

Den norske befolkningen blir stadig eldre, og dette er en positiv utvikling som skyldes blant annet langsiktig folkehelsearbeid, store medisinske fremsteg og utvikling av velferdssamfunnet. Tall viser at vi har passert en millioner alderspensjonister, og ved utgangen av 2025 vil vi ha passert 1,1 millioner (Referanse 1). I tillegg står det i Helsepersonellkommisjonen rapport (Referanse 3), at det i 2030 vil det være flere over 80 år enn under 18 år i flere kommuner, at mangelen på helsepersonell er bekymringsverdig, og det er ingen rask løsning i sikte. Med dette bakteppet ser vi behov for å øke kunnskapsnivået hos den eldre delen av befolkningen, og da spesielt innen akutte og alvorlige tilstander. Dette kan i ytterste konsekvens medføre varige tap av funksjoner og død. I tillegg er det god samfunnsøkonomi å forebygge alvorlig sykdom og forhindre institusjonsbehandling. Eldre har generelt en økt risiko for å bli rammet av akutt og alvorlig sykdom som hjerteinfarkt, hjerneslag og hjertestans. I tillegg venter mange eldre unødig lenge med å ta kontakt med relevante hjelpeinstanser som AMK og nødnummeret 113. Siden 2017 har Sanitetskvinnene vært en del av førstehjelpsdugnaden Sammen redder vi liv. Dugnaden har vært finansiert av Gjensidigestiftelsen og koordinert av Helsedirektoratet. Frivilligheten har hatt en viktig rolle i dugnaden, og Sanitetskvinnene har hatt ansvar for å lære opp den eldre delen av befolkninga. Gjennom det gode samarbeidet med Helsedirektoratet har vi de siste årene lært opp nærmere 200 førstehjelpsressurser, som igjen har lært opp flere tusen eldre i førstehjelp i sine lokalmiljøer. Våre førstehjelpsressurser har fått opplæring og er tilgjengelige for sine lokalsamfunn og eldre som ønsker mer kunnskap om akutt og alvorlig sykdom, og som vil vite mer om hva de selv kan gjøre om de eller noen rammes. De har gjennomført et obligatorisk 5-timers kurs i regi av N.K.S., der vi legger hovedvekt på gjenkjenning av symptomer, og spesielt de mer diffuse symptomene som ofte rammer kvinner. Førstehjelpsressursene er spredd over hele landet, de har stilt seg til disposisjon i sine lokalmiljø, og det er gratis frivillig arbeid. Dette til sammen gjør at vi tar initiativ til et utviklingsprosjekt for å øke eldres helsekompetanse. I 2023 fikk vi støtte til et pilotprosjekt fra Stiftelsen Dam for å utvikle en metode for Trygghetstreff – førstehjelp for eldre. Pilotprosjektet er godt i gang og de aktuelle pilotkommunene er ivrige og har gode planer. Den konkrete utprøvingen blir i mai og juni i år og pilotprosjektet avsluttes 01.09.2024. Vi opplever stor interesse i egen organisasjon og ønsker å bygge videre på dette med tanke på nasjonal spredning, med testing og gjennomføring i opptil 45 kommuner i 2025 og 2026.

Prosjektleder

Birte Skjelten

Detaljer
Program
Utvikling (2024)
Prosjektnavn
Trygghetstreff – førstehjelp for eldre
Organisasjon
Norske Kvinners Sanitetsforening
Beløp Bevilget
2024: kr 300 000, 2025: kr 600 000, 2026: kr 600 000
Startdato
01.09.2024
Sluttdato
31.12.2026
Status
Under gjennomføring