TS i et livsløpsperspektiv

I samarbeid med

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

[Klikk her og skriv inn sammendraget]

Med dette prosjektet ønsket vi å drive et forebyggende opplysningsarbeid ved å arrangere et tverrfaglig dagseminar. Ulike instanser skulle gjøres bedre i stand til å danne et støttende sikkerhetsnett for barn, ungdom og unge voksne med Tourette syndrom og følgetilstander. Det ble satt fokus på ”de vanskelige overgangene”: 1) fra barneskole til ungdomsskole 2) fra ungdomsskole til videregående og 3) fra videregående og over i voksenliv.

 

Fagseminaret ble arrangert på Rica Sunnfjord Hotell i Førde 10.03.06, kl.10.00-16.00, med registrering fra 09.45. Vi var 90 deltakere på seminaret, 87 fra Sogn og Fjordane og tre fra Hordaland. Deltakerne var foreldre, voksne med diagnose, lærere i grunnskolen og videregående skole, PPT, Søreide kompetansesenter, helsesøstre, sosialledere og barnevern. Politiet var en av målgruppene, men det var ingen som meldte seg på fra denne etaten.

 

Dagen inneholdt tre spennende og varierte foredrag, med rom for innspill fra oss deltakere.

·        Psykologspesialist/nevropsykolog Sonja Christie fra Statped Vest: ”Tourette syndrom og følgetilstander. Kortsiktig og langsiktig tiltakstenking.” Hun avsluttet dagen med å presentere en tverretatlig systemisk arbeidsmodell.

·        Finn Alexander Clemensen, som selv har TS og flere følgetilstander: ”Å leve med diagnosene sine”. Stikkord her var bl.a. studieassistent gjennom A-etat og personlig vekking ved helse-og omsorgssektoren.

·        Jurist Anders Folkman fra Advokatfirma Folkman & CO, Førde:”TS sett med juridisk perspektiv” Han fokuserte bl.a. på bruk av ”gjeldsordning” som en ny start for unge voksne og ”samfunnsstraff” som alternativ til fengsel.

 

Det var stort faglig utbytte. Deltakerne gav svært god tilbakemelding på sammensetningen av foredragsholdere, særlig det å få høre erfaringene til en som sjøl har Tourette syndrom.

Prosjektleder/forsker

Kjersti Lien

Detaljer
Program
Forebygging (2004)
Prosjektnavn
TS i et livsløpsperspektiv
Organisasjon
Norsk Tourette Forening
Beløp Bevilget
2005: kr 21 000
Startdato
01.10.2005
Sluttdato
31.12.2006
Status
Avsluttet