Tuberkulose – kultur & endring

I samarbeid med

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

De siste årene har Norge registrert ca: 250-300 tuberkulosetilfeller i året, asylsøkere og utenlandskfødte personer utgjør ca

De siste årene har Norge registrert ca: 250-300 tuberkulosetilfeller i året, asylsøkere og utenlandskfødte personer utgjør ca 79%. Gjennom en kvalitativt sosialantropologisk dybdestudie blant asylsøkere med tuberkulose i Oslo i perioden høst 2002 – høst 2004, har vi sett på samhandling mellom asylsøkere med tuberkulose og helseomsorg, samt prøvd å gi et innblikk i deres hverdag. Hvordan oppleves det å være asylsøker med tuberkulose og leve i transittmottak?

 

Slik jeg ser det består tuberkulosebehandling av to komponenter. Den medisinske, og den sosiale. Rent medisinsk fungerer behandling av tuberkulose. De aller fleste pasientene blir friske. Det betyr at dersom vi kun hadde hatt statistiske tall som utgangspunkt for denne rapport, så kunne man konkludert med at tuberkulosekontroll blant asylsøkere i mottak fungerer. Men bak tallene i statistikken, så finner vi individer, som hver og en har sin opplevelse av tuberkulosebehandling, hvor den sosiale komponent ved behandlingen ikke fungerer like bra. Vi ser at behandlingsregimer ofte er svært tekniske, og at det derfor er fort gjort å kun se sykdommen isolert fra individet. Slik jeg ser det henger opplevelse og håndtering av tuberkulose sammen med livssituasjon generelt, derfor må problem knyttet til tuberkulosebehandling ses i lys av pasientens livssituasjon.

 

Gjennom de enkelte pasienters opplevelser har jeg latt deres fortellinger danne utgangspunkt for identifisering av de problemområder, som jeg belyser her. Slik tittelen Vi har tuberkulose, men vi er ikke like for det…antyder så finnes det ikke én type tuberkulosepasient, eller én type problem. Særlig i forbindelse med asylsøkere finner vi store variasjoner innenfor pasientgruppen, både etnisk, religiøst, og aldersmessig. Behandling må derfor ikke bare være generell, men det må også lages individuelle tiltak. Jeg har avslutningsvis forsøkt å komme med forslag på tiltak som kan være med på å redusere problemområdene, både generelt og individuelt. Hensikten med tiltakene er å gi tuberkulosepasienten en bedre innsikt og kontroll over sin sykdom og livssituasjonen. Jeg tror også at opplevelsene og erfaringene vi refererer til i rapporten Vi har tuberkulose, men vi er ikke like for det… kan overføres til behandlingssituasjoner knyttet til utenlandske pasienter generelt.

Prosjektleder/forsker

Malin Stridbeck

Detaljer
Program
Rehabilitering (2002)
Prosjektnavn
Tuberkulose – kultur & endring
Organisasjon
Landsforeningen for hjerte- og lungesyke
Beløp Bevilget
2003: kr 100 000, 2004: kr 100 000
Startdato
01.01.2003
Sluttdato
31.12.2004
Status
Avsluttet