Turløype for handikappede

Søknadssammendrag

1. Bakgrunn for prosjektet
Det er ikke tilrettelagte tilbud til bevegelseshemmede i nærheten, og Strauman Idrettslag syns det er viktig at de får et tilbud som gjør at de kan benytte naturen i nærmiljøet. Idrettslaget disponerer i dag en lysløype på 2,5 km. Denne brukes til turgåing hele året, og om vinteren prepareres den slik at den også kan brukes til skigåing. Idrettslaget ønsker å tilrettelegge denne, slik at også bevegelseshemmede kan benytte den.

2. Målsetting
At bevegelseshemmede får flere mulighet for å benytte seg av

deler av lysløypa og naturen omkring. Vi syns det er viktig for å forbedre livskvaliteten for denne gruppen.

3. Målgruppe
Bevegelseshemmede i alle aldre. Både eldre rullatorbrukere, og brukere av elektrisk rullestol kan benytte dette tilbudet.

4. Gjennomføring
Prosjektet skal gjennomføres ved innleie av maskinentreprenør og dugnadsarbeid fra idrettslagets medlemmer. Prosjektet tenkes gjennomført over tre år, og når anlegget er ferdig skal det være arrangement tilpasset de forskjellige årstider. Det skal også markedsføres som utfartssted for grupper fra aldershjem o.l. Det er kun et lignende anlegg av dette slaget i vårt område, så dette anlegget vil få brukere fra hele vår kommune og nabokommunene. Når anlegget står ferdig, vil det bli publisert og gjort kjent via media at et slikt tilbud finnes. Vi satser også på å få publisert en artikkel i avisa som omtaler prosjektet og de muligheter som åpner seg for bevelgelseshemmede til å ferdes i marka.

5. Betydning
Tiltaket vil gi økt fysisk aktivitet for brukerne, og verdien av det er jo godt dokumentert ellers i samfunnet.6.Framdriftsplan
År 1 vil løypa bli drenert og det vil bli oppstart av grunnarbeidet. År 2 vil grunnarbeidet og asfaltering av trasen bli gjort ferdig. Det planlegges også opparbeidelse av plattform til rasteplass. År 3 vil raste/fiskeplassen bli gjort ferdig.

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport turløype for handikappede, Eirik Solberg. 19.1.16.pdf

Prosjektleder/forsker

Gunn Jørgensen

Detaljer
Program
Rehabilitering (2012)
Prosjektnavn
Turløype for handikappede
Organisasjon
Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité
Beløp Bevilget
2013: kr 94 000, 2014: kr 93 000, 2015: kr 93 000
Startdato
01.01.2013
Sluttdato
01.08.2015
Status
Avsluttet