Turnering Lillestrøm El-innebandy(LEBK)

Søknadssammendrag

Bakgrunn

Vi deltar på 8-10 turneringer hvert år. Vi har per nå 3 lag på 2 nivåer. Lagene på nivå 1 deltar også på turneringer i Sverige og Danmark. Sølv fra NM i 2018 og 2019, samt at vi har spilt i Nordic Champions League. El-innebandy er en tilrettelagt lagidrett som henvender seg til barn, ungdom og voksne med store eller mindre bevegelseshemninger. Idretten foregår i spesialbygde elektriske stoler. Spillet foregår i gymsal/skolehall/idrettshall. Hvert lag har 3 spillere på banen. Det er et lagspill der de utøver aktiviteten sammen med andre, samarbeid, samspill og spilleglede står sentralt.

Målsetting

El-innebandy miljøet er ikke stort i Norge. Å kunne arrangere turnering øker samhold og lagfølelse. Det er viktig at klubbene arrangerer disse turneringene, så sporten fortsetter. Uten dette tilbudet, ville mange blitt sittende hjemme og ikke vært i aktivitet

Målgruppe

Unge voksne, ungdommer og barn med nedsatt funksjonsnedsettelse

Antall personer i målgruppen

100

Beskrivelse av gjennomføring

For å kunne gjennomføre turneringer i El-innebandy, baserer dette seg på mye frivillig arbeid. Forarbeid, gjennomføring og etterarbeid pr år i klubben, er omslags vis 5 000 timer. For å gjennomføre turneringen beregnes om lag 500 timer med frivillighet. Det skal reserveres hall, sendes ut innbydelser, avtales med Norges bandyforbund om dato som passer for arrangementet, utarbeides kampoppsett, fordeles arbeidsoppgaver i forkant av cupen, under cupen, og etter cupen. I Norge arrangerer man turneringer og seriespill. For at seriespill skal la seg gjennomføre, må mange klubber arrangere turneringer, hvor man har seriekamper innlagt i turneringsspillet. Lillestrøm El-innebandy har med 2-3 lag i de turneringene som arrangeres i Norge og ett lag deltar også i seriespill kommende sesong. Alle lag som deltar i seriespill, må avholde turnering for at man skal få gjennomført serien. I tillegg er det mange andre klubber som bare er med på turneringer, så for at idretten skal bestå, er man avhengig av at klubber arrangerer turneringer. Våre deltakere er spillere, som alle andre mennesker som driver med idrett, aktører som ønsker å få vise hva de øver på hele året i form av konkurranser.

Fremdriftsplan

Egen turnering: starter 1-1 1/2 år i forveien, ved å reservere hall. Turneringen markedsføres hos andre klubber, man sender ut invitasjoner 4-5 mnd i forveien. Deretter planlegging og gjennomføring de siste 3 mnd. Fremdriftsplan overnatting/skyss andre turneringer: 3-4 mnd i forveien av begge: melde på lag og booke hotell for antall deltakere og ledsagere. Se egen vedlegg for utdyping

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport.pdf

Prosjektleder/forsker

Monica Ottesen

Detaljer
Program
Helse høst (2019)
Prosjektnavn
Turnering Lillestrøm El-innebandy(LEBK)
Organisasjon
Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité
Org.ledd
Lillestrøm El-innebandyklubb
Beløp Bevilget
2020: kr 45 000
Startdato
01.01.2020
Sluttdato
30.11.2021
Status
Avsluttet