Turnering Lillestrøm El-innebandy(LEBK)

Søknadssammendrag

Bakgrunn for prosjektet

Vi deltar på 8-10 turneringer hvert år. Vi har per nå 3 lag på 2 nivåer. Lagene på nivå 1 deltar også på turneringer i Sverige og Danmark. Sølv fra NM i 2018 og 2019, samt at vi har spilt i Nordic Champions League. El-innebandy er en tilrettelagt lagidrett som henvender seg til barn, ungdom og voksne med store eller mindre bevegelseshemninger. Idretten foregår i spesialbygde elektriske stoler. Spillet foregår i gymsal/skolehall/idrettshall. Hvert lag har 3 spillere på banen. Det er et lagspill der de utøver aktiviteten sammen med andre, samarbeid, samspill og spilleglede står sentralt.

Målsetting for prosjektet

El-innebandy miljøet er ikke stort i Norge. Å kunne arrangere turnering øker samhold og lagfølelse. Det er viktig at klubbene arrangerer disse turneringene, så sporten fortsetter. Uten dette tilbudet, ville mange blitt sittende hjemme og ikke vært i aktivitet

Målgruppe

Unge voksne, ungdommer og barn med nedsatt funksjonsnedsettelse

Antall personer i målgruppen som prosjektet planlegger å nå

100

Beskrivelse av tiltak/aktivitet samt gjennomføring av prosjektet

For å kunne gjennomføre turneringer i El-innebandy, baserer dette seg på mye frivillig arbeid. Forarbeid, gjennomføring og etterarbeid pr år i klubben, er omslags vis 5 000 timer. For å gjennomføre turneringen beregnes om lag 500 timer med frivillighet. Det skal reserveres hall, sendes ut innbydelser, avtales med Norges bandyforbund om dato som passer for arrangementet, utarbeides kampoppsett, fordeles arbeidsoppgaver i forkant av cupen, under cupen, og etter cupen. I Norge arrangerer man turneringer og seriespill. For at seriespill skal la seg gjennomføre, må mange klubber arrangere turneringer, hvor man har seriekamper innlagt i turneringsspillet. Lillestrøm El-innebandy har med 2-3 lag i de turneringene som arrangeres i Norge og ett lag deltar også i seriespill kommende sesong. Alle lag som deltar i seriespill, må avholde turnering for at man skal få gjennomført serien. I tillegg er det mange andre klubber som bare er med på turneringer, så for at idretten skal bestå, er man avhengig av at klubber arrangerer turneringer. Våre deltakere er spillere, som alle andre mennesker som driver med idrett, aktører som ønsker å få vise hva de øver på hele året i form av konkurranser.

Fremdriftsplan for prosjektet

Egen turnering: starter 1-1 1/2 år i forveien, ved å reservere hall. Turneringen markedsføres hos andre klubber, man sender ut invitasjoner 4-5 mnd i forveien. Deretter planlegging og gjennomføring de siste 3 mnd. Fremdriftsplan overnatting/skyss andre turneringer: 3-4 mnd i forveien av begge: melde på lag og booke hotell for antall deltakere og ledsagere. Se egen vedlegg for utdyping

Sluttrapport

Målsetting, målgruppe og bakgrunn for prosjektet

Målsetting: arrangere egen turnering, og delta på turneringer rundt i landet Målgruppen: barn 7-12 år, ungdom fra 13-19 år og unge voksne fra 20-30 år. Bakgrunn: Lillestrøm El-innebandyklubb deltar på 8-10 turneringer hvert år, i tillegg til egen turnering. Det er 7-8 store klubber som arrangerer turneringer i Norge. For denne målgruppen er det veldig viktig å få vist hva de trener og øver på ellers i året, i form av turneringer. Det koster mye å leie hele Skedsmohallen for 1 dags turnering. I tillegg til dette kommer kostnader til premier, kiosk osv. Hvert år bruker vi store deler av våre budsjetter til denne turneringen, og er helt avhengig av å få støtte og midler for å få dette gjennomført. For at andre lag skal komme til oss, må vi også delta på andre cuper rundt i Norge. Våre spillere kan ikke sove på sovesaler på skoler. Man er avhengig av å bo på hotell og for at dette ikke skal bli så kostbart for våre utøvere/foresatte, ønsker vi som klubb å dekke noe av kostnadene.

Beskriv i hvilken grad oppsatte effektmål ble nådd (ref søknadsskjemaet)

Vi fikk arrangert egen turnering, samt reist på turnering i Arendal og Trondheim i løpet av en 2 års periode, grunnet pandemi. Oppsatte effektmål anses da som oppnådd, forholdene tatt i betraktning. På de to turneringene vi reiste til, deltok over 80 % av de aktive spillerne vi hadde når disse turneringene ble gjennomført og kun en aktiv spiller manglet på vår egen turnering. Vi har mistet noen spillere av forskjellige årsaker; byttet klubb, lagt opp, flyttet for å gå på skole og andre interesser, men vi ser at vi fortsatt har spillere som trives i klubben og det kommer stadig nye utøvere som vil prøve seg.

Antall personer i målgruppen nådd av prosjektet

80

Prosjektgjennomføring/Metode

Prosjektet startet med at hele laget reiste til Trondheim for å delta på turneringen til el-innebandyklubben Nyborg i januar 2020. Hver enkelt spiller måtte selv bestille seg flybilletter/hotell – for at alle skal ha et forhold til å bidra på turen. 8 spillere deltok på turneringen. På turneringen i Arendal i september 2021, så var det 5 spillere som ble med. Vår egen turnering ble avholdt i Skedsmohallen lørdag 27. november, med 12 deltakende lag. Vi stilte selv med 2 lag. Brukermedvirkning i forhold til egen turnering er viktig, planleggingsmøter, oppdrag å skaffe premier til eget loddsalg, innkjøp, markedsføring og rekruttering av cupen. Brukermedvirkning og gjennomføring turneringshelgen: alle spillerne, med foresatte/ledsagere, møter i hallen til rigging, alle deltar på det de klarer. Dette er viktig for at alle skal føle at de er med på å arrangere egen turnering. På turneringsdagen har alle ansvar for at de andre deltakerne føler seg velkommen og har en god cupopplevelse. I tillegg bidrar foresatte/assistenter med sekretariat, som dommere, i kiosk- og loddsalg, og til premieutdeling. Etter endt cup, må alle være igjen og rydde til hallen ser ut som den gjorde før vi kom.

Resultater og resultatvurdering

Vi fikk arrangert egen turnering og deltatt på de turneringene som vi søkte om støtte til. Dette er vi veldig stolte av å kunne greie å gjennomføre, nå midt i den pandemien vi har vært i. Lite visste vi, når vi startet opp prosjektet med å reise til Trondheim i januar 2020, at det skulle gå 1 ½ år før vi fikk reist på neste turnering og nesten 2 år før vi fikk ha vår egen turnering. Målsettingen vår med å delta på andre turneringer og holde en selv, med stor brukermedvirkning av våre egne spillere og foresatte, er gjennomført i den grad vi har fått det til. På de to turneringene vi reiste til, deltok over 80 % av de aktive spillerne vi hadde når disse turneringene ble gjennomført og kun en aktiv spiller manglet på vår egen turnering. Vi har mistet noen spillere av forskjellige årsaker; byttet klubb, lagt opp, flyttet for å gå på skole og andre interesser, men vi ser at vi fortsatt har spillere som trives i klubben og det kommer stadig nye utøvere som vil prøve seg.

Oppsummering og videre planer

Lillestrøm el-innebandyklubb fortsetter sine treninger hver tirsdag og fredag i Skedsmohallen i Lillestrøm. Vi skulle ha deltatt på turnering nå i januar i Trondheim, men denne ble avlyst pga pandemien. Så fort det er åpnet opp igjen i samfunnet, vil vi igjen delta på turneringer og få arrangere egen turnering i Skedsmohallen igjen.

Prosjektleder

Monica Ottesen

Detaljer
Program
Helse høst (2019)
Prosjektnavn
Turnering Lillestrøm El-innebandy(LEBK)
Organisasjon
Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité
Org.ledd
Lillestrøm El-innebandyklubb
Beløp Bevilget
2020: kr 45 000
Startdato
01.01.2020
Sluttdato
29.11.2021
Status
Avsluttet