Turridning for funksjonshemmede

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

Skauen ryttersportsklubb fikk i 2004 tildelt kr

Skauen ryttersportsklubb fikk i 2004 tildelt kr. 200.000 for å lage ridevei i skogen for funksjonshemmede som deltar på terapiridning. Vi vil takke Helse og Rehabilitering for tildelte midler. Uten midler fra Helse og Rehabilitering hadde vi i dag ikke hatt en flott ridevei i skogen.

 

Bakgrunn for prosjektet: Skauen ridesenter i samarbeid med Tønsberg kommune har tatt imot funksjonshemmede og utviklingshemmede til terapiridning i flere år. Terapiridning er en anerkjent behandlingsmetode og utføres av en spesialutdannet fysioterapeut. Behandlingen virker muskelstimulerende, smertedempende, gir avspenning og økt bevegelighet. Ridning i skogen virker ytterligere stimulerende. Vi har 30 deltakere og lange ventelister.

 

Gjennomføring: Prosjektet har blitt gjennomført av medlemmer av Skauen Ryttersportsklubb, medlemmer fra pasientforeninger og et entreprenørfirma. Det er blitt laget en ridevei med to sløyfer som begge starter og ender opp ved ridehuset. Rideveien ble ca. 3 km. lang. Medlemmer av ryttersportsklubben ryddet på dugnad rideveien for trær. Grunnarbeidet med opparbeidelsen av rideveien ble utført av entreprenør, han stod for graving, grøfting og grovplanering. Finplanering og utkjøring av grus og pukk ble utført på dugnad av medlemmer fra ryttersportsklubben. Det er kjørt ut møkk som er fylt i grøftekantene. Til våren skal medlemmer fra pasientforeningene så blomstereng her.

 

Resultater og resultatvurderinger: Rideveien er solid og flott og vil kunne brukes hele året. Rideveien går i et variert terreng, den går lyst og flott langs jordekanter og lunt og idyllisk i variert skogsterreng.

Vi har holdt oss innenfor de økonomiske rammene vi fikk tildelt og prosjektet har blitt gjennomført i sin helhet med de tildelte midlene.

 

Prosjektets betydning og videre planer: Prosjektet har stor betydning for de funksjonshemmede. Vi som kjenner skogens betydning for mental helse vet at en tur i skogen er vitaliserende, beroligende og gledesskapende. Samtidig gir ridning i skogen større stimulering både motorisk og sansemessig. Dette er noe som de funksjonshemmede nå får muligheten til å oppleve.

 

Planene framover er å utvide tilbudet slik at flere funksjonshemmede ryttere og andre nye pasientgrupper kan få benytte den fine rideveien, og få oppleve skogen og naturen fra hesteryggen.

Prosjektleder/forsker

Sylvi Solheim

Detaljer
Program
Rehabilitering (2003)
Prosjektnavn
Turridning for funksjonshemmede
Organisasjon
Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité
Beløp Bevilget
2004: kr 200 000
Startdato
01.01.2004
Sluttdato
01.02.2005
Status
Avsluttet