Tut og kjør

I samarbeid med

Søknadssammendrag

For mange fører det å ha en kronisk sykdom til at en vegrer seg å ta aktivt del i aktiviteter som andre ser på som en selvfølge å delta i/på. For mange kan vintrene i Norge og pollensesongen være hard. Mange går fra den ene sykdomsperioden til den andre. Forkjølelse, influensa, lungebetennelse som igjen innvirker på den kroniske sykdommen. Trening og kosthold kommer i annen rekke, og humøret blir vanskelig å holde oppe.

I tidsskrift til Norsk psykologforening kan vi lese av en undersøkelse gjort av Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA) at det er» sterke sammenhenger mellom funksjonshemning, ensomhet og depresjon. Økt sosial deltakelse og integrasjon vil trolig være mer virksomt enn medisinering.».

I Astma og

Allergiforbundets regi treffer en personer som føler seg ensomme, og som er veldig plaget av sin astma og kols. En får telefoner fra mennesker som har et stort behov for noen å snakke med, og som kan lytte.

På lærings og mestringssentrene møter vi mennesker som ønsker å lære å takle hvordan man lever med en kronisk sykdom. Men når kurset på lærings og mestringssentrene er avsluttet blir en igjen overlatt til seg selv.

Dette prosjektet tenkes som en start på et fellesskap. På sykehusets Astma- og kolsskoler møter en ofte folk som har passert 40, og som synes det er tøft å ha fått en sykdom en skal leve med resten av livet.

For dem som lever sammen med en som er kronisk syk kan det også til tider være tøft. Mye praktisk arbeid tilfaller den friske parten, og til tider kan det også bli en psykisk belastning for dem som alltid må være den som «står på». Alltid å være den positive når partneren ikke klarer å delta på et arrangement en var invitert på, eller reise hjem fra ferie før det var tiltenkt. Vi ønsker å sette denne gruppen i fokus, slik at de kan være bedre i stand til å takle utfordringene dette fører med seg.

Vårt mål er å bygge relasjoner med folk i samme situasjon, slik at en kan komme seg ut av ensomhet og få et selvstendig, sosialt og et så friskt liv som mulig.

«Ensomhet er like farlig som belastende livsstil». Av og til kan det være viktigere at en person styrker sine sosiale nettverk enn at vedkommende stumper røyken, sa Gisle Roksund, leder for Norsk forening for allmennmedisin. Allmennlegene hadde sett på en amerikansk undersøkelse som konkluderte med at det å ha få venner og lite kontakt med andre mennesker var like risikabelt som å røyke 15 sigaretter om dagen, være alkoholiker, la være å trene og være overvektig.

En av forskerne bak undersøkelsen, Julianne Holt-Lundstad, sier:» Å være en del av en gruppe, føle ansvar for andre mennesker, fører til at man opplever det meningsfylt å ta vare på seg selv og ta mindre risiko.»

Ved å arrangere slike turer ønsker vi å få tak i disse personene, slik at de sammen kan komme seg ut av ensomheten. For dem som har pårørende vil vi også å gi disse støtte, påfyll til ektepar/samboere slik at forholdet skal styrkes. Foruten sosialt felleskap ønsker vi at en skal få kunnskap om hvordan en på en best mulig måte kan leve for at hverdagen skal preges av mestring. Med dette ønsker vi å tilrettelegge for en bedre livskvalitet i et sosialt fellesskap der det finnes forståelse for, og aksept for hvordan tilstanden påvirker deg.

Vi ønsker å ta 15-20 voksne med astma og kols og deres eventuelle partner med på tur. Regionssekretær og en frivillig blir med som bussjåfør/reiseleder. Bussen starter i Haugesund og kjører via Stavanger, Sandnes, Jæren og Egersund før en setter kursen mot bestemmelsesstedet. Det blir satt av tid til fysisk aktivitet, foredrag.og tid til likemannsarbeid. Teamet for turen vil i hovedsak være fysisk aktivitet, og hvordan en kan leve best mulig med sine utfordringer. For å komme seg ut av ensomhet, vil en legge vekt på at det å komme seg» ut på tur» kan være et viktig element i den henseende. Turen legges til vår, tidlig sommer/tidlig høst da det er da de lungesyke er best i helsen, og det blir lettest for dem med hensyn til fysisk aktivitet. Vi ønsker å benytte NAAFs fagekspertise som foredragsholdere. Som opppfølging ønsker vi å fortsette å arrangere samlinger for dem på bl.a FFI – senteret.

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Rapport Tut og Kjør.pdf

Prosjektleder/forsker

Hildur Østbø

Detaljer
Program
Rehabilitering (2013)
Prosjektnavn
Tut og kjør
Organisasjon
Norges Astma- og Allergiforbund
Beløp Bevilget
2014: kr 167 000
Startdato
01.02.2014
Sluttdato
31.12.2015
Status
Avsluttet