TV-serie mot mobbing: Klassevenner – 2 nye episoder

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Prosjektsammendrag

Prosjektet “Klassevenner” søker DAM-tilskudd for å fullføre de siste 2 episodene av den animerte TV-serien, for å skape et viktig og helhetlig undervisningsverktøy mot mobbing i skolen. Bakgrunnen for prosjektet er bekymringsfull statistikk over mobbing i skolen. I Elevundersøkelsen 2022 svarte 7,3% elever at de har blitt utsatt for mobbing. Ungdata junior-undersøkelsen 2022 viser at 1 av 10 føler seg ensomme ofte eller veldig ofte. «Klassevenner» er et banebrytende samarbeid mellom Redd Barna, NRK Super og Bivrost Film, og episode 1-3 har blitt laget gjennom midler fra Stiftelsen DAM, Bufdir, NRK, Viken Filmsenter og Norsk filminstitutt.. Med allerede 3 produserte episoder som er implementert i undervisningsopplegg som brukes i skolen i dag, søker vi nå å produsere de siste 2 (manus er klart) for å skape en omfattende og verdifull ressurs for lærere og elever. Mobbing er mangefasettert, og kunnskap gir barn beskyttelse. Episode 4 og 5 vil gi viktig kunnskap som hittil ikke har vært tematisert i TV-serien. Ep. 4: “Alle gjør feil iblant – men alt kan repareres” (om forsoningsarbeid) Ep. 5: “Å herme gode ting” (bevisstgjøring om valg av rollemodeller) Målgruppen for prosjektet inkluderer barn i alderen 6-9 år, lærere, foreldre, og skoleledelse. Serien er basert på nyere mobbeforskning. Den formidler et positivt menneskesyn, og legger vekt på at mobbing er et gruppefenomen der det ikke skal legges skyld på enkeltindivider. Den faglige referansegruppen fra arbeidet med ep. 1-3. vil fortsette å gi verdifull veiledning på ep. 4 og 5. Som målestokk for måloppnåelse og evaluering planlegger vi å benytte seertall hos NRK Super og NRK skole, nettstedstreff på reddbarna.no, og antall nedlastinger av undervisningsmateriell. I tillegg vil Redd Barna gjennomføre en grundig spørreundersøkelse i skolene for å få dypere innsikt i lærere og elevers opplevelse av filmene, og prosjektets effekter på klassemiljøet. Positive tilbakemeldinger vi har fått fra lærere indikerer allerede at ep. 1-3, sammen med undervisningsmateriell, utgjør et verdifullt verktøy i arbeidet med å skape trygge klassemiljøer og forebygge mobbing. Filmer og undervisningsmateriell vil være gratis og lett tilgjengelig gjennom kjente aktører, Gjennom Redd Barnas omfattende nettverk, NRK Super, NRK Skole og Bufdirs skoleportal hos Salaby, forventer vi at ep. 4. og 5. vil nå godt over 250.000 barn og voksne i løpet av en 5-årsperiode. Episodene vil integreres i Redd Barnas viktige arbeid og utgjøre en verdifull ressurs for samfunnet. Mobbing er ikke bare en trussel mot den psykiske helsen til de som opplever det, men det har også konsekvenser for læring og medfører enorme samfunnskostnader. Vi søker støtte for å fullføre de 2 siste episodene, som vil gjøre serien komplett og gi skolene et unikt og inspirerende verktøy i kampen mot mobbing.

Prosjektleder

Marianne Müller

Detaljer
Program
Utvikling (2024)
Prosjektnavn
TV-serie mot mobbing: Klassevenner – 2 nye episoder
Organisasjon
Redd Barna
Beløp Bevilget
2024: kr 600 000, 2025: kr 500 000, 2026: kr 300 000, 2027: kr 75 000, 2028: kr 25 000
Startdato
01.10.2024
Sluttdato
01.10.2028
Status
Under gjennomføring