Tynset Friskliv

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

Bakgrunn

Bakgrunn

Tynset Friskliv er en egen virksomhet under Tynset Idrettsforening. Vi såg behovet for å gå nye veier for å nå viktige målgrupper som uorganisert ungdom og lite aktive voksne. Vi mente det var nødvendig med egne tilrettelagte tiltak for å nå disse målgruppene. 1. febr. 2000 startet vi et 3-årig prosjekt kalt ”Gul resept”. Vi fikk prosjektmidler fra Helse og Rehabilitering kun for ett år, men prosjekt-perioden fullføres likevel med egne midler.

 

Mål

Gjennom et nettverkssamarbeid øke folks bevissthet for ”helse og eget ansvar”. Påvirke til bedre livskvalitet gjennom helseopplysning, sosialt samvær og trening.

 

Målgruppe

Sykemeldte, personer på attføring, arbeidsledige, personer med spesielle behov.

 

Gjennomføring

Gul resept vil si at leger, fysioterapeuter, arbeidsgiver og trygdeetat henviser de som er nevnt i målgruppen for trening, opplysning og sosialt samvær underveis har prosjektet blitt noe utvidet. I samarbeid med Tynset kommunes seniorprosjekt tilbyr vi trening for voksne lærere, renholdere, ansatte innen pleie og omsorg, og folk med psykiske problemer.

 

Resultater

Når det gjelder Gul Resept deltar mellom 10­ – 20 pers. hver gang (2 g/uka). Opplegget fungerer bra, og mange fortsetter å trene etter sykemeldingsperioden. Vi ser også positive resultater av samarbeidet med Tynset kommune. Flere i de gruppene som trener uttaler at de føler seg mer motivert og rustet for jobben, og korttidsfraværet har gått ned.

 

Utfordring for oss videre er å utvikle nettverkssamarbeide med kommune, trygdeetat, bedrifter, bedriftshelsetjeneste og aetat. Vi må få tilbudet fast forankret, slik at dette kan bli et varig tilbud. Likedan må vi stadig utvikle våre tilbud med tanke på å nå nye målgrupper.

 

Vi håper å nå fram med budskapet om at fysisk aktivitet er bra både for kropp og sjel. Vi vil at deltakerne skal oppleve at fysisk aktivitet øker kroppens toleransenivå for de krav som møter dem i arbeids­ og hverdagsliv, og gjennom ulike tiltak gis den enkelte innsikt i hvordan kan/hun kan ta ansvar for egen helse.

Prosjektleder/forsker

Kjersti Rønning

Detaljer
Program
Rehabilitering (1999)
Prosjektnavn
Tynset Friskliv
Organisasjon
Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité
Beløp Bevilget
2000: kr 110 000
Startdato
01.01.2000
Sluttdato
31.12.2000
Status
Avsluttet