Typebot – Tekst alt. Alltid.

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Bakgrunn for prosjektet

I følge Styringsenheten for NAV Hjelpemidler og tilrettelegging får kun 62% av brukere innvilget skrivetolk når de bestiller det. Siden etterspørselen er større enn det Tolketjenesten kan dekke til studier, står opptil én av tre studenter med behov for skrivetolking uten tilbud.

Målsetting for prosjektet

Å levere en tverrplattformelig tale-til-tekst-løsning til Windows, Mac og AppleTV, som fungerer på samme måte som ordinær teksting på TV, til hørselshemmede studenter.

Målgruppe

Hørselshemmede studenter som bruker PC eller Mac aktivt i sine studier.

Antall personer i målgruppen som prosjektet planlegger å nå

70000

Beskrivelse av tiltak/aktivitet samt gjennomføring av prosjektet

HLF Briskeby vil bruke Azure Cognitive Services (ACS) til å utvikle en tale-til-tekst-løsning til Windows, macOS og AppleTV. Vår utviklingspartner, Naissus Technologies, har produsert en tale-til-tekst-prototype frivillig; vi vil bruke prototypen som utgangspunkt for videre utvikling av vår løsning. ACS har støtte for norsk talespråk; andre prosjekt år vil vi drive dedikert opplæring av den kunstige intelligensen i språk- og lydforståelse, slik at den enkelt kan tolke dialekter, støy og brukere med talefeil. Andre prosjektår vil vi også bygge nettsiden til Typebot, med brukerstøtteverktøy. Tredje prosjektår vil Typebot prøves ut på elever ved Briskeby videregående skole. De vil kunne gi digitale tilbakemeldinger direkte til prosjektleder om Typebots operative funksjonalitet, via Typebots nettside. Her kan brukerne rapportere inn konkrete feiltekstinger, og skrive inn hva som burde vært tekstet. Brukerne er på den måten direkte med på å utbedre Typebots feil og mangler underveis i utviklingen.

Fremdriftsplan for prosjektet

Første prosjektår vil bestå av å bygge programvaren. Andre prosjektår går med til å lære den kunstige intelligensen opp i språkforståelse og lydforståelse, samt å lage versjoner til macOS og AppleTV. Landingssiden bygges om til en fullverdig nettside, med dokumentasjon og brukerstøtteverktøy. Tredje prosjektår rulles en brukervennlig versjon ut til referansegruppen og andre interessenter.

Prosjektleder

Anders Olsvoll

Detaljer
Program
Helse vår (2020)
Prosjektnavn
Typebot – Tekst alt. Alltid.
Organisasjon
Hørselshemmedes Landsforbund
Org.ledd
HLF Briskeby Forskning og Utvikling AS
Beløp Bevilget
2020: kr 1 000 000, 2021: kr 1 000 000, 2022: kr 1 000 000
Startdato
17.08.2020
Sluttdato
31.03.2024
Status
Under gjennomføring