U-Go helsereiser

Søknadssammendrag

1. Bakgrunn for prosjektet:
Ungdomsgruppen i Kreftforeningen (UG) ble stiftet i 1983 og er en interesseorganisasjon for kreftsyk ungdom i aldersgruppen 15 – 35 år. UG er også for pårørende.

UG har følgende formål:
Å bedre kårene for unge kreftpasienter og deres pårørende.
Å bedre kårene for unge pårørende til kreftpasienter.
Å fremme og ivareta sosiale og økonomisk interesse til unge berørt av kreft.

UG driver ulike former for virksomhet som dels retter seg innad mot egne medlemmer, og dels utad mot samarbeidspartnere og ulike instanser som unge kreftpasienter og deres pårørende kan komme i befatning med.

Gjennom erfaringer fra U-Go helsereiser har vi erfart at å inkludere mennesker med en alvorlig sykdom i et sosialt fellesskap kan føre til vekst for de aller fleste deltakere. Å komme i kontakt med andre ungdommer som har opplevd kreftsykdommer av stor betydning for pasienten. Resultatene viste at et stort flertall hadde stort utbytte av helsereisen. Det å føle fellesskap med andre i samme situasjon ble oftest trukket frem som det viktigste. Men også det å oppleve et avbrekk i hverdagen eller bare å kunne slappe av og ha det hyggelig, ble trukket frem som viktige dimensjoner

Resultatene fra evaluering av helsereisene peker både på forbedringspotensialer og dilemmaer. UG søker om et 3-årig prosjekt for videreutvikling av U-Go helsereiser for kreftsyk ungdom med tanke på rehabilitering, der tidligere evalueringer legges til grunn.

2. Prosjektets målsetting:
Å videreutvikle U-Go helsereiser for kreftsyk ungdom med tanke på rehabilitering

U-Go helsereiser skal være et verktøy for både fysisk og psykisk rehabilitering. U-Go helsereiser er bra for deltakernes totale livssituasjon, og kan dermed anses å være et godt rehabiliteringstilbud.

Hovedmålet med helsereisene er å samle gruppen, skape en positiv ånd og gi deltakerne fornyet overskudd. Å treffe andre som er i samme situasjon og som ‘skjønner hva du snakker om’ vet vi er utrolig viktig for unge kreftpasienter og deres pårørende.

3. Prosjektets målgruppe:
Ungdom som har eller har kreft og er mellom 15 og 35 år. Det gis også mulighet til å ha med pårørende / familie på U-Go helsereiser.

4. Beskrivelse av gjennomføring:
UG ønsker å videreutvikle U-Go helsereiser. Siden det er unge kreftsyke som reiser synes vi det er viktig å la fysiske aktiviteter komme i fokus. Ved å samarbeide med helsepersonell vil vi tilpasse fritidstilbud og aktiviteter etter deltakernes helsetilstand og funksjonsnivå. Fysioterapeut står sentralt i utviklingen av konseptet for helsereisene, både i planleggingsfasen og utførelsen. Vi ønsker også å ha en tur med sosionom og en tur med psykolog. På hver helsereise er det med ca. 35 deltagere og 6 reiseledere.


Vi søker om 3-årig prosjekt fordi det er en omfattende jobb å videreutvikle helsereisene. Det er en prosess som vi må bruke denne tiden på, og vi håper at vi nå kan ta et langt steg fremover når det gjelder U-Go helsereiser. På turene vil vi legge inn nye aktiviteter år for år. Ut fra evalueringene og erfaringer vi gjør oss, finner vi ut hvilke aktiviteter som vi bør satse videre på.

U-Go helsereisene skal arrangeres med fokus på fysiske aktiviteter, fysioterapi, samtalegrupper, fysisk og psykisk mestring

Punkter som kan forbedres: Informasjonsrutiner, bruk av ulike fagpersoner, oppfølging av deltagerne i ettertid av turene og flere organiserte aktiviteter.

5. Prosjektets betydning:
Kreft er en ubarmhjertig og uforutsigbar sykdom som rammer stadig flere i samfunnet vårt
Årlig rammes rundt 700 unge mennesker i alderen 15 – 35 år av kreft. Disse får en dramatisk vending i livet sitt, ved å få delta på U-Go helsereiser til syden kan de få nytt pågangsmot. Evaluering fra tidligere turer viser at deltagere har hatt stor nytte av helsereisene. Dette understreker med tydelighet at helsereisene er et verdifullt tilbud til unge kreftpasienter og deres pårørende.

UG ser derfor på det som svært viktig at vi kan arbeide videre med å videreutvikle dette tilbudet.

6. Framdriftsplan:
Prosjektet påbegynnes 1. januar 2012 og avsluttes 31. desember 2014. Viser til vedlegg for mer detaljert framdriftsplan.

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport Prosjekt U-Go helsereiser_2011-3-13.pdf

Prosjektleder/forsker

Ingunn Helland

Detaljer
Program
Rehabilitering (2011)
Prosjektnavn
U-Go helsereiser
Organisasjon
Ung Kreft
Beløp Bevilget
2012: kr 822 000, 2013: kr 926 000, 2014: kr 1 066 000
Startdato
01.01.2012
Sluttdato
31.12.2015
Status
Avsluttet