Ukas høydepunkt

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

[Klikk her og skriv inn sammendraget]

SK Vard har i en årrekke markert seg som en fotballklubb hvor ”inkludering” har vært et nøkkelord. Gjennom utviklingen av Vard-modellen, etablert 1995, har klubben målrettet og systematisk jobbet for å inkludere og integrere barn med bakgrunn som innvandrere, flyktninger eller asylsøkere. Gjennom ”Ukas høydepunkt” har vi klart å skape en arena med ulike aktiviteter som er rettet mot voksne beboere i mottak.

 

Følgende målsetning ble formulert: ”Å skape trivsel og bedre livskvalitet blant asylsøkere ved å bidra til en mer strukturert hverdag og på denne måten forebygge ytterligere belastning på deres fysiske og psykiske helse”. Hensikten med Ukas høydepunkt var å finne aktiviteter som ville gi beboerne opplevelse av å inneha ferdigheter og muligheter for utvikling. En annen målsetting var å utvikle en metode som kunne overføres til liknende arbeid på andre mottak og organisasjoner. Målgruppen i Ukas høydepunkt var personer over 18 år på Haugaland mottaksenter.

 

Målet for all aktivisering og veiledningstiltak gjennom ”Ukas høydepunkt” har vært å gi den enkelte best mulig vilkår for å utnytte og utvikle sine ressurser best mulig.

 

Dette har vi oppnådd gjennom ukentlige aktiviteter, fotball, svømming, turn, fisketurer, norskundervisning, bedriftsbesøk osv. Dette prosjektet er et skritt på veien mot dette målet, og bør kunne være en veiviser idet videre arbeidet for integrering av asylsøkere i samfunnet. Det er svært viktig at dette arbeidet følges opp videre. For folk som har en hektisk og travel hverdag er det vanskelig å sette seg inn i situasjonen til de som har for lite av alt annet enn tid, og som opplever livet som en endeløs rekke av innholdsløse hverdager, alene og med svært dårlig økonomi. Passivisering og sosial isolasjon er i seg selv sykdomsfremkallende. Ved hjelp av prosjektmidlene har mange mennesker fra mottaket fått mulighet til positive opplevelser. Samarbeidet med Haugaland mottakssenter vil fortsette, det samme med de ressurspersonene som har vært viktige bidragsytere i Ukas Høydepunkt.

 

I desember 2007 hadde prosjektet en avslutningstur til Haukeliseter fjellstue. På denne siste turen hadde beboerrådet ved asylmottaket som oppgave å legge planer for overtakelse, og videre drift av prosjektet. Flere av medlemmene i prosjektet, ”Ukas Høydepunkt”, har sagt seg villig til å fortsette i prosjektet i samarbeid med Haugaland mottak og Vard-modellen. Ansvarsområder ble fordelt med utgangspunkt i de aktiviteter som prosjekt ”Ukas Høydepunkt” har hatt disse to årene.

Prosjektleder/forsker

Cecilie Brekke Strand

Detaljer
Program
Forebygging (2005)
Prosjektnavn
Ukas høydepunkt
Organisasjon
Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité
Beløp Bevilget
2006: kr 265 000, 2007: kr 260 000
Startdato
01.01.2006
Sluttdato
31.12.2007
Status
Avsluttet