Ulikhet, deltakelse og trivsel

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Bakgrunn

Alle barn har rett til lek og fritid. Fritidsarenaen bidrar til læring, mestring, trivsel og fellesskap. Barn treffer venner, bygger nettverk, finne ut av interesser og talenter, og opplever at de lykkes. Fysisk aktivitet er nødvendig for normal vekst og utvikling, og har positiv effekt på psykisk helse, konsentrasjon og læring. Helsegevinsten av deltakelse er stor, og kosensekver av utenforskap blir også stor. Det er lite kunnskap om hvordan foreldres ressurser og engasjement har konsekvenser for barns fritid, og det er behov for treffsikre tiltak som sikrer alle barn meningsfull fritid

Målsetting

Prosjektets overordnede målsetting er å bidra til å sikre at alle barn kan delta på fritidsarenaen gjennom å framskaffe ny kunnskap om hvordan påvirker ulikhet i familieressurser barn og unges deltakelse og trivsel på fritidsarenaen i vår tid?

Målgruppe

Direkte målgruppe er unge fra 4 ulike oppvekstmiljø og voksne som kan gjøre en endring for barn. Indirekte målgruppe er barn som ikke deltar på fritidsarenaer

Antall personer i målgruppen

100000

Beskrivelse av gjennomføring

NOVA og Redd Barna sitter i prosjektets styringsgruppe og er ansvarlig for framdrift og implementering. NOVA er ansvarlig for selve kartleggingen og analysen, mens NOVA og Redd Barna vil i samarbeid utvikle et bredt formidlingsprogram tilrettelagt for ulike målgrupper (foreldre, ledere av lokale tillitsvalgte/frivillige, lokale myndigheter og fagspesifikke etater). Prosjektet er en del av et større kvalitativt og longitudinelt datasett som er under planlegging ved NOVA: Ungdom i endring, som skal følge ung fra de er 13 til 19 år. Vi søker nå om støtte til å analyser intervjuer av barn med foreldrene til 40 av disse ungdommene, fra to av oppvekstmiljøene, og problemstillingen i dette prosjektet vil utforskes gjennom intervjuene med de 40 familiene der vi har både foreldre- og ungdomsintervjuer. Analysen skal omfatte spørsmål knyttet til familiens ressurser og engasjement og hvordan dette har betydningen for barnas deltakelse og psykisk helse. Kunnskapen skal munne ut i et notat for videre utforskning, en vit. artikkel, et policy-relevant dokument med konkrete anbefalinger, og lanseringsseminar. Kunnskapen vil styrke allerede pågående prosjekter og vi ønsker også å skrive en felles kronikk. Vi ønsker å fortsette samarbeidet

Fremdriftsplan

Januar – april: Analyse og skriving av rapport Juni: Rettighetsfrokost med lansering av forskningsnotatet og «Kort oppsummert». Populærvitenskapelig formidling

Prosjektleder/forsker

Ingunn Marie Eriksen

Detaljer
Program
Helse høst (2018)
Prosjektnavn
Ulikhet, deltakelse og trivsel
Organisasjon
Redd Barna
Org.ledd
NOVA, Oslo Met
Beløp Bevilget
2019: kr 677 350
Startdato
01.11.2019
Sluttdato
31.12.2022
Status
Under gjennomføring