Ung aktør i barnevernet

I samarbeid med

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

Landsforeningen for barnevernsbarn (Lfb) har i løpet av 2004 hatt en arbeidsgruppe på åtte ungdommer som har vært med på å utv

Landsforeningen for barnevernsbarn (Lfb) har i løpet av 2004 hatt en arbeidsgruppe på åtte ungdommer som har vært med på å utvikle forprosjektet. For midlene Lfb fikk til forprosjektet fra Redd Barna har vi blant annet hatt muligheten til å samle åtte ungdommer over en hel helg for å jobbe med ideer og utvikle disse. Utgangspunktet var et kommunikasjonsverktøy og aktiv brukermedvirkning.

 

Vi startet med blanke ark for å se på hva vi vil og hva vi kan best: barnevernsbarn er ”eksperter på egen virkelighet”. Videre var ungdommen opptatt av ett problem: at andre ungdommer og voksne ikke forsto hva det ville si å være et barn under omsorg under barnevernet. ”Hva kan vi gjøre med det?” ble neste utfordring for gruppen. Svaret ble en ”åpenhetspakke” som kunne fortelle på en åpen og ærlig måte hva et barnevernsbarn er for noe. Ungdommene ville lage film, en ordbok og holde konferanse om og med ungdom som har vært under omsorg. Et produkt som har som mål å bryte ned myter og misforståelser rundt barnevernsbarn og deres virkelighet, og som skal distribueres til skoler og barnevernet. Modige ærlige og åpne ungdommer som selv har erfaringer med barnevernet vil være med på å bryte ned fordommer og myter. Ungdommen som har jobbet med prosjektet mener at kommunikasjon med venner, familie og samfunnet generelt er det største problemet for dem i dag. De føler at det er vanskelig å stå frem som fosterbarn og barnevernsbarn. Samtidig vil ungdommen bidra direkte med sine erfaringer og historier. Prosjektets ideer, innhold og målsettinger ble formalisert i en søknad til Helse og Rehabilitering i 2004. Lfb fikk avslag på søknaden.

Prosjektleder/forsker

Anders Mathisen

Detaljer
Program
Rehabilitering (2003)
Prosjektnavn
Ung aktør i barnevernet
Organisasjon
Redd Barna
Beløp Bevilget
2004: kr 50 000
Startdato
01.01.2004
Sluttdato
31.12.2004
Status
Avsluttet