Ung hjelper ung

I samarbeid med

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

[Klikk her og skriv inn sammendraget]

Gjennom Agenda X’ tidlige år ble det gjort mye godt arbeid blant guttene, de blomstret opp, fikk selvtillit og sto i bresjen for alt mulig. Samtidig ble det mer og mer tydelig at jentene trengte en lignende oppblomstring, med aktiviteter og kompetansehevende tiltak. Derfor søkte – og fikk – Agenda X Extramidler fra Helse og Rehabilitering til et prosjekt for å styrke jenter med minoritetsbakgrunn som gode rollemodeller. Jentegruppa X-ist ble naturlig nok pådrivere for og deltakere i prosjektet som fikk navnet Ung hjelper ung.

 

Prosjektet startet opp i januar 2008, og ble avsluttet i desember 2009. Innledningsvis handlet det mye om teamarbeid, identitet og kommunikasjon. Gjennom deltakelse på små og store konferanser i inn- og utland har deltakerne gradvis gått fra å være deltakere/mottakere til selv å holde foredrag/presentasjoner og delta i debatter. Deltakerne har blitt kurset i filmproduksjon, og har ved siden av å produsere og redigere sitt eget filmmateriale også hatt oppdrag med å redigere film for andre.

 

Gjennom begge prosjektårene har X-ist jobbet nesten daglig med Ung hjelper ung. Gruppa har hatt ukentlige møter hvor de har diskutert veien videre, og planlagt aktiviteter. Alle aktivitetene de har gjennomført har hatt et kompetansehevende mål. De har gjennomført ulike skrivekurs, fotokurs, design- og redesignkurs, filmkurs og lært å redigere film. Jentene har deltatt på konferanser, produsert materiell og gjennomført prosjekter, og de har etter hvert også kurset andre i prosjektarbeid og filmproduksjon.

 

Ved inngangen av 2010 deltar fire av jentene på Crossworker, et program som sertifiserer dem som ungdomsarbeidere. Jentegruppa X-ist ledes av de eldre jentene, og rekrutteringsarbeidet er i full gang.

 

Prosjektleder/forsker

Vivian Sørensen

Detaljer
Program
Forebygging (2007)
Prosjektnavn
Ung hjelper ung
Organisasjon
Redd Barna
Org.ledd
Kompetansesenteret Agenda X
Beløp Bevilget
2008: kr 500 000, 2009: kr 500 000
Startdato
01.01.2008
Sluttdato
31.12.2009
Status
Avsluttet