Ung Kreft, fortellerkorpset

Søknadssammendrag

Bakgrunn for prosjektet/tiltaket

Hvert år blir ca. 1000 personer mellom 15 og 35 år diagnostisert med kreft. Mange flere er unge pårørende. Når man er ung, er man klar for å ta fatt på livet og mulighetene ligger åpne. En kreftdiagnose er et stort sjokk. Plutselig kjenner man på en sårbarhet, man må revurdere fremtidsplanene sine og setter livet på vent. Mange unge kreftoverlevere har vært under behandling lenge. Etter de blir erklært kreftfrie, kan de slite med senskader, angst og følelsen av å ikke bli forstått. Kunnskapen vi har om unge kreftoverlevere er fortsatt begrenset. Det er spesielt mange som ikke vet om behovene til unge når det gjelder hvordan de opplever møtet med sykdom, samt deres behov for å komme seg gjennom og komme videre etter sykdommen. Vi ser derfor et behov for å spre kunnskap om det å være syk, ung kreftoverlever og ung pårørende. Vi ønsker i dette prosjektet å utdanne et fortellerkorps som skal dra ut til arbeidsplasser, utdanningsinstitusjoner og konferanser for å snakke om og øke kunnskap om unge berørt av kreft. Vi vil øke kunnskapen og oppnå bedre ivaretakelse og inkludering av denne gruppen, både privat og på arbeidsplass/utdanningssted.

Aktivitet/tiltak/metode

Fortellerkorpset skal bestå av et team av unge kreftoverlevere og pårørende som skal turnere Norge. De skal informere om det å være ung kreftrammet og ung pårørende, bryte tabuer og skape dialog om hvordan ungdom inkluderes, under og etter et kreftforløp. Vi vil lyse ut oppdraget, og velge ut egnede personer med en viss bredde i erfaringene sine, til å bli med på et kurs/workshop i å bli ekspert på å fortelle om egen historie og om Ung Kreft på 45 minutter. Kurset og workshopen gjennomføres over 2-3 dager. Videre er det lagt opp til at hver enkelt skal holde minimum 4 presentasjoner i året. Vi har mange plattformer der vi kunne brukt fortellerkorpset: konferanser, for nav, for sosionomer, arbeidsgivere, universiteter, høgskoler, videregående skoler og ungdomsskoler. Planen er å sende ut informasjon til mange om hva fortellerkorpset tilbyr, og at de kan komme på besøk. Vi forventer at mange skoler, fagpersoner og universiteter vil benytte seg av dette tilbudet, helt gratis. Vi skal dekke reisen til fortellerkorpset, utenom dette skal fortellerne gjøre presentasjoner på frivillig basis. Målgruppen for prosjektet er både kreftrammede, pårørende, venner, bekjente, arbeidsgivere og fagpersoner. Alle som burde vite mer om hva det vil si å være ung og berørt av kreft, og som kan ha nytte av å vite hvordan de kan være en god støtte for unge kreftrammede og pårørende. Vi vil lage et evalueringsskjema som kan fylles ut av de som får besøk av fortellerkorpset. Dette blir med i en større evaluering og rapport om prosjektet. Fortellerne må signere samtykke og vilkår for å få være med. Det er helt frivillig å bli en del av fortellerkorpset. Ung Kreft har latt seg inspirere av Ung Kræft i Danmark som har hatt et tilsvarende prosjekt. Å høre om deres erfaringer gjør oss godt forberedt på mulige utfordringer. Samtidig vet vi at dette prosjektet har blitt tatt godt i mot i Danmark, og forventer derfor at det vil fungere godt i Norge også.

Antall deltakere

10

Forventet virkning av aktiviteten/tiltaket

Ung Kreft jobber for at ingen skal føle seg alene med kreft og det de går gjennom. Med dette prosjektet vil unge som selv har hatt kreft bidra til å skape rom i lokalsamfunnene gjennom direkte dialog. Gjennom å spre kunnskap om det å være ung med kreft kan vi sikre at unge ikke føler seg alene i kreftforløpet. Vi kan gjennom kunnskap til nettverkene til unge kreftrammede, sikre at det er plass til dem i utdanninger og arbeidsplasser etterpå. Vi kan bidra til at unge kreftrammede møter mer forståelse på områder som det psykososiale, ensomhet, den lange veien mot å komme tilbake til normalen, senvirkninger, det å måtte endre livsstil, frykt for døden, endret utseende, utdanning og jobb. Vi kan nå ut med kunnskap om: hvordan er hverdagen som kreftsyk? Hvordan håndtere man det? Hvordan reagerer de som er rundt? Hva er konsekvensene for fremtiden? Og hvordan snakker man egentlig med en ung person som har kreft? Fortellerkorpset blir viktige stemmer for unge kreftrammede. For de som blir med i fortellerkorpset vil det å fortelle historien gi mye mening, men også bidra til å bearbeide opplevelsene sine og å lære mer om seg selv. Ikke minst vil de kjenne på mestring. Den direkte og levende dialogen mellom våre frivillige og deres omgivelser vil gi unge mennesker med kreft muligheten til å påvirke samfunnet de står i fare for å bli ekskludert fra. Det er viktig at ungdom som har og har hatt kreft ikke glemmes etter at de er utskrevet fra sykehuset. Det er viktig at både utdanningsinstitusjoner og arbeidsplasser også vet hvordan de skal støtte og inkludere unge mennesker som er rammet av alvorlig sykdom. Fortellerkorpset skal bidra til dette gjennom dialog og samarbeid. Utover dette oppdraget kan det også være en mulighet og interesse blant deltakerne å bli brukermedvirkere

Plan for gjennomføring

Gjennom erfaringene vi har hentet fra Ung Kræft i Danmark, hadde de flere som meldte seg til tjeneste, enn de kunne ta med i fortellerkorpset. Vi oppretter derfor en enkel søknadsprosess for å bli med i fortellerkorpset. deretter gjør vi en utvelgelse som representerer en bredde med ulike diagnoser, problemstillinger og erfaringer.

Prosjektleder

Annika Fallsen Huhtala

Detaljer
Program
Helse
Prosjektnavn
Ung Kreft, fortellerkorpset
Organisasjon
Ung Kreft
Beløp Bevilget
2023: kr 255 000, 2024: kr 145 000
Startdato
15.02.2023
Sluttdato
31.12.2024
Status
Under gjennomføring