Ung og funksjonshemmet

I samarbeid med

Søknadssammendrag

1.Bakgrunn
På bakgrunn av tilbakemeldinger etter teaterstykket: ?Gi meg e`pille, som omhandler en gutt på 17 år, som har cerebral parese- tok unge funksjonshemmede kontakt med forfatterne av teaterstykket med ønske om å fortelle sin egen historie.

I prosjektet ?Ung og funksjonshemmet? skal derfor 12 -14 unge funksjonshemmede og kronisk syke beskrive og fortelle om sin egen hverdag. Ungdommene er i alderen 15 -25 år med ulike diagnoser. Noen har en synlig funksjonshemming, andre har en skjult funksjonshemming. Dette skal gis ut som lydbok (og bok).


Stikkord:
? Det handler om mer enn fysisk tilrettelegging. Det handler om omtanke og bevissthet.
? ?En skole tilpasset 300 av 301 elever?
? Er det plass til en funksjonshemmet på et effektivt og gjennomorganisert arbeidsmarked?
? Tilhørighet
? Kjærlighet/ seksualliv
? En fritid på sidelinja
? Må vi leve et isolert liv? Hvorfor bryr så få seg?
? Erfaringer fra det offentlige system og ordninger
? Fra barn ? til ungdom ? til voksen
? Muligheter, tanker om fremtiden.
Det søkes om prosjektmidler for å produsere lydbok av historiene. Dette fordi mange funksjonshemmede har vanskelig med selv å lese.
2. Mål : Produsere en lydbok som skal:
– Gjøre boka ?Ung og funksjonshemmet? tilgjengelig også for de som av ulike årsaker ikke leser bøker.
– Beskrive hverdagen for den som er ung og funksjonshemmet ved at unge selv forteller sin historie med egne ord.
– Gi andre funksjonshemmede impulser og en opplevelse av gjenkjennelse
– Spre kunnskap om unge funksjonshemmedes hverdag til samfunnet rundt.


3. Målgruppe
Målgruppen for prosjektet er unge funksjonshemmede og alle som er i kontakt med denne gruppen
(foreldre, fagfolk, offentlig saksbehandlere og beslutningstakere).

4. Innhold og betydning
Å kunne beskrive sin egen hverdag, vil ha en egenverdi for den gruppen som medvirker. De vil også sette ord på tanker og opplevelser som den som hører på bokas innhold vil kunne kjenne seg igjen i. Mange opplevelser og tanker er like, selv om man har ulik diagnose. Lydboken vil derfor være til hjelp for mange unge funksjonshemmede.
Lydboken vil kunne være et bidrag i en prosess hvor målet er å starte refleksjoner og bevisstgjøre. Mange vet ikke hvordan hverdagen for funksjonshemmede er. Ved at unge selv forteller sine historier vil dette være mer virkelig og sette mer spor enn hva statistikker og analyser gjør.

5.Framdriftsplan
Forarbeid med research, intervjuer, utskriving bok gjøres høst 08.
Fremdriftsplan prosjekt:
a. Trykk, lansering

(papirbok)

Januar-februar

09
b. Innlesing, produksjon lydbok

Februar-mars
c. Lansering lydbok

Mars

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport_2008_3_0128.pdf

Sluttrapportsammendrag

Boka «Det er så mye vi kan» ble først utgitt som trykt bok på Aschehoug forlag. Etter hvert kom ideen om at boka også burde utgis som lydbok for å nå flest mulig.
Historiene som de unge hadde fortalt ble lest inn og produsert som lydbok. Denne ble utgitt av prosjektlederen på egen kjøl. Det var inngått en produksjonsavtale med Lydbokforlaget, som imidlertid av økonomiske grunner, trakk seg fra utgivelse.
De ti unge som medvirker har ulik bakgrunn. Noen med cerebral parese, andre med kreft, hjertesykdom, psykiske plager eller Downs syndrom. De forteller sin historie i jeg-form for å gi leseren mest mulig nærhet til opplevelsene.
Det arbeides for tida med å videreføre prosjektet på to måter:
1: Et teaterstykke basert på tre av historiene i boka. Tanken er at stykket skal skrives av ungdom, spilles med ungdom og for ungdom.
2: I samarbeid med et lokalt produksjonsselskap undersøkes mulighetene for å lage en dokumentarserie for tv, basert på fire-seks av historiene i boka.
Dette er prosjekter som er på forprosjektstadium og er avhengig av ekstern finansiering for å bli realisert.

Vedlegg og sluttprodukter:
– Lydbok, «Det er så mye vi kan»; Jens Olav Simensen, forfatter i samarbeid med LHL

Prosjektleder/forsker

Jens Olav Simensen

Detaljer
Program
Rehabilitering (2008)
Prosjektnavn
Ung og funksjonshemmet
Organisasjon
Landsforeningen for hjerte- og lungesyke
Beløp Bevilget
2009: kr 100 000
Startdato
01.01.2009
Sluttdato
31.12.2009
Status
Avsluttet