Ung økonomi

Søknadssammendrag

Bakgrunn

I rettshjelpsarbeidet i Barnas Jurist ser vi at det er én utfordring vi ikke kan bistå våre klienter med; økonomi. Vi ser også at livene til mange av våre klienter kunne tatt en annen og bedre retning dersom de hadde fått økonomihjelp og økonomirådgivning. Skal vi kunne tilby dette, må det etableres en oppsøkende tjeneste som tilpasses spesielt til barn og unge, med fokus både på forebygging og opprydning.

Målsetting

Etablere og gi gratis tilbud om økonomihjelp som kan bidra til å sikre gode levekår for unge. I begrepet gode levekår ligger bl.a. god psykisk helse, muligheter til å delta sosialt, mulighet til å fullføre utdanning og skaffe seg bolig.

Målgruppe

Barn og unge under 25 år.

Antall personer i målgruppen

400000

Beskrivelse av gjennomføring

Forprosjektet skal utvikle metoder for gratis, oppsøkende økonomihjelp til barn og unge under 25 år. Metodene skal prøves ut i praksis, og danne grunnlaget for en rapport. Rapporten skal beskrive: • Metodene og erfaringene med dem. • Hvordan økonomirådgivning bidrar til bedre levekår for målgruppen. • Sammenhengen mellom økonomiske og juridiske problemer. • Den samfunnsøkonomiske effekten av gratis oppsøkende økonomirådgivning til barn og unge. Basert på våre erfaringer er det behov for en virksomhet som bistår unge med følgende; • Utarbeide og holde kursopplegget «Ung Økonomi» på utvalgte videregående skoler • Kartlegge klientenes økonomi og sette opp et realistisk budsjett • Gi konkret råd og veiledning knyttet til hvordan klientene kan få pengene til å strekke til • Gi konkret råd og veiledning knyttet til hvordan inntekt, arv o.l bør benyttes • Bistå med gjeldsrådgivning, herunder;  Samle informasjon om kreditorer og utestående krav  Representere klienten ovenfor kreditorer og forhandle ned gjeld, få utsatt frist for tvangssalg av bolig o.l  Bistå med å søke om gjeldsordning gjennom Namsmannen  Bestride urettmessige krav – møte i Forliksrådet  Bistå med praktiske oppgaver som å lese brev og betale regninger

Fremdriftsplan

Se punkt 7 i vedlagte prosjektbeskrivelse.

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport Ung Økonomi.pdf

Prosjektleder/forsker

Tamar Thorud

Detaljer
Program
Helse høst (2016)
Prosjektnavn
Ung økonomi
Organisasjon
Kirkens Bymisjon
Beløp Bevilget
2017: kr 750 000
Startdato
02.06.2018
Sluttdato
03.06.2019
Status
Avsluttet