Ung på huset

Søknadssammendrag

Bakgrunn

Stadig flere unge er utsatt for psykiske plager. På 5 år har Norge fått 50 prosent flere uføre under 35 år (nav.no). I aldersgruppen 25–29 år har det vært mer enn en tredobling av uførepensjonering grunnet psykiske lidelser de siste 25 årene (NAV rapport Fattigdom og levekår i Norge, 2015). Samfunnet taper 7,1 millioner kroner for hver person som faller utenfor arbeidslivet når de er 20 år (Falch, 2012). Hvis vi, gjennom dette prosjektet, kan hjelpe 15 unge tilbake til arbeidslivet har vi spart samfunnet ca 106 millioner kroner. Det finnes ikke noe liknende tilbud i Bergen per i dag.

Målsetting

Målet er å til enhver tid ha tett oppfølging av 10 unge voksne. Varigheten på oppfølgingen vil variere ut fra den enkeltes behov. Det er et mål om at 50% skal komme i arbeid/utdannelse gjennom deltakelse i prosjektet. I løpet av to år regner vi med å ha 30-35 deltakere i prosjektet.

Målgruppe

Målgruppen for prosjektet er unge voksne i alderen 18 til 30 år med psykiske helseutfordringer, hjemmehørende i Bergen kommune.

Antall personer i målgruppen

35

Beskrivelse av gjennomføring

Med bakgrunn i Fontenehusmodellen, IPS-metodikken, og Go Campus-metodikken vil vi støtte unge voksne med psykiske helseutfordringer ut i arbeidsliv og studier (mer om metodene i vedlagt søknad) Prosjektet «Ung på huset» skal gjennomføres på Fontenehuset Bergen . Via «Ung på huset» håper vi at de unge skal få en møteplass der de kan motta støtte, gi hverandre støtte, få sosial tilhørighet og finne veien videre til arbeid og/eller studier. • Gå aktivt ut til steder hvor vi vet at unge voksne med psykiske helseutfordringer befinner seg. Hensikten er å spre informasjon, bygge relasjoner og rekruttere deltakere til prosjektet. • Ha høyt fokus på arbeidsoppgaver innen sosiale medier da erfaringer fra andre fontenehus er at de unge tiltrekkes av denne type arbeidsoppgaver. • Å etablere flere regelmessige treffpunkt for de unge. Vi vil etablere en studiegruppe for å styrke deltakeres muligheter til å fullføre skolegang, samt etablere en jobbgruppe for å støtte deltakere ut i jobb, i tillegg til å etablere en fritidsgruppe for å styrke det sosiale samholdet. • Sammen med deltakere vil vi besøke studiested, velferds- og kulturarenaer tilknyttet studiested, være med på møter med forelesere, studiekonsulenter og andre studenter.

Fremdriftsplan

• 1.år: Vi ansetter prosjektleder for «Ung på huset».Leier inn tidligere prosjektleder for «Go Campus» for veiledning av nye medarbeideren. Jobber mye med rekruttering av deltakere. Vi etablerer arenaer der de unge kan støtte hverandre, og bli veiledet av prosjektleder. Vi oppretter en ny overgangsarbeidsplass. • 2.år: Ungdomsgruppen er godt etablert. Vi støtter 10 unge voksne til enhver tid. Vi oppretter ytterligere to overgangsarbeidsplasser.

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

sluttrapport 2019.pdf

Prosjektleder/forsker

Gabriella Fosby Osborne

Detaljer
Program
Helse høst (2017)
Prosjektnavn
Ung på huset
Organisasjon
Fontenehus Norge
Beløp Bevilget
2018: kr 650 000, 2019: kr 605 000
Startdato
02.01.2018
Sluttdato
01.01.2020
Status
Under gjennomføring