Ung pårørende

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Bakgrunn

Det eksisterer svært få likepersonsbaserte tilbud for unge pårørende av psykisk syke og rusavhengige som har / har hatt noen nære med rusavhengighet og/ eller psykisk sykdom. Med unge pårørende tenker vi på pårørende under 35 år som står i en nær familie- eller vennerelasjon til den som ruser seg eller er psykisk syk. De tilbudene som finnes er primært utviklet av fagfolk, med bakgrunn i psykoedukasjon, sosialt arbeid eller kognitiv terapi. Vi ønsker derforå etablere et tilbud, kalt ung pårørende, basert på likepersonsarbeid, til pårørende av psykisk syke og rus i aldersgruppen 15-35 år.

Målsetting

Unge pårørende til personer med rus- og psykiske helseproblemer skal oppleve styrket mestring, og få en bedre hverdag gjennom å møte andre i tilsvarende situasjon. Gjennom kunnskap og erfaringsutveksling skal de bli styrket i å takle utfordringer og motgang.

Målgruppe

Unge pårørende til personer med rus og/eller psykisk lidelse (15-35år).

Antall personer i målgruppen

30

Beskrivelse av gjennomføring

For å nå prosjektets målsetting vil vi arrangere samlinger basert på likepersonsarbeid. Målgruppen er unge mellom 15 og 35 år, som er eller har vært pårørende til noen med rusavhengighet eller psykisk sykdom. Hver samling vil ha et overordnet tema det settes fokus på, og så vil tematikken bli gjenstand for erfaringsutveksling og diskusjon om hvordan man kan komme styrket ut av det man har opplevd. Gjennom å møte andre og ved å gjennomgå aktuelle tema er målet at deltakerne styrkes i å mestre utfordringer i hverdagen. Hver samling vil vare i 2 timer, og det vil bli servert et lett måltid på hver samling. Gjennom samlingene vil vi også legge til rette for at deltakerne skal kunne holde kontakten med hverandre. Vi vil opprette en lukket facebook-gruppe der deltakerne kan diskutere og opprettholde kontakt. Vi vil også legge til rette for aktivitet og sosiale sammenkomster Prosjektet er planlagt drevet av LMS med en jevn base av relevante samarbeidsaktører. Dette innebærer samarbeid i utforming, rekruttering og gjennomføring.

Fremdriftsplan

Høst 2019: Oppstart av prosjekt, etablering av arbeidsgruppe, påbegynne konkrete samarbeidsavtaler, informasjonsvirksomhet. Vinter 2019: Oppstart av Ung Pårørende-grupper, evalueringsmøte, informasjonsvirksomhet. Vår 2020: Gjennomføring av Ung Pårørende-grupper. Sommer 2020: Gjennomføring av Ung Pårørende-grupper, evalueringsmøte, informasjonsvirksomhet. Evaluering av prosjektet. Planlegging for videreføring av prosjektet.

Prosjektleder/forsker

Miriam Neegaard

Detaljer
Program
Helse høst (2018)
Prosjektnavn
Ung pårørende
Organisasjon
Ivareta – Pårørende berørt av rus
Beløp Bevilget
2019: kr 198 000, 2020: kr 250 000
Startdato
15.08.2019
Sluttdato
15.08.2022
Status
Under gjennomføring