Ungdom i vekst med hest

I samarbeid med

Søknadssammendrag

1. Bakgrunn for prosjektet
Flere og flere ungdommer i dag dropper ut av videregående skole og de sliter med å få fullført en utdanning. Innholdet i skolen har i den senere tid blitt mer og mer teoretisk, og det har ført til at mange elever som sliter med den teoretiske delen på skolen får større problemer med å imøtekomme skolens krav til resultat. Mange velger heller å slutte på skolen, og da får de ofte en hverdag der de blir passive og det kan oppleves lite meningsfylt. Andre årsaker til de dropper ut av skolen kan være; rusproblemer, sosial angst, familiære- og psykiske problemer.
Både kommunene og fylkene har blitt pålagt å jobbe systematisk for å snu denne utviklinga og sette inn tiltak som gjør at ungdommene fullfører sitt utdanningsløp.
2.

Prosjektets målsetting
Gi ungdommene et tilbud som bidrar til at de fullfører en utdanning og får en stabil jobbsituasjon. Gjennom tilbudet de får på Berge Gård skal de kunne oppleve trivsel, mestring og utvikling på flere områder.
3. Prosjektets målgruppe
Ungdommer som har problemer med å fullføre en utdanning og de som ikke har jobbtilbud.
4. Beskrivelse av gjennomføring
Innrede en del av ridehuset med nøvendige fasiliteter til bruk for å gi ungdom et dagtilbud. Tilrettelegge for teoretiske og praktiske aktiviteter som styrker ungdom i veien mot en utdanning og en stabil jobbsituasjon.
5.Prosjektets betydning
Den enkelte får en mer trygg og meningsfylt hverdag, og de vil få hjelp til å fullføre en utdanning og skaffe seg en jobb som gir de større mulighet til å bli mer selvstendig i samfunnet.
6. Framtidsplan
Samabeide tett med skoler og psysisk helse i kommunene for å tidlig kunne fange opp de som faller utenfor et ordinært utdanningsløp og sliter med ulike problemer som gjør at de ikke tilpasser seg samfunnets krav og forventninger. Med å gi hjelp på et tidlig stadium, kan bidra til å hjelpe mange slik at de får en god utvikling i livet.

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport_2010_3_0394.pdf

Prosjektleder/forsker

Eva Gynnild Berge

Detaljer
Program
Rehabilitering (2010)
Prosjektnavn
Ungdom i vekst med hest
Organisasjon
Norske Kvinners Sanitetsforening
Beløp Bevilget
2011: kr 750 000
Startdato
01.01.2011
Sluttdato
31.12.2012
Status
Avsluttet