Ungdom og medfødt hjertefeil

I samarbeid med

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

Bakgrunn og målsetting: Pulmonal hypertensjon (PAH = forhøyet blodtrykk i lungearteriesystemet) er en sykdomstilstand med høy dødelighet som kan oppstå både spontant av ukjent årsak, som arvelig familiær tilstand, eller som komplikasjon og følgesykdom ved medfødte hjertefeil som tidlig i livet eller permanent fører til endrede blodsirkulasjonsforhold i lungene. Prosjektet vårt har undersøkt om det foreligger belastningsindusert PAH hos subjektiv friske unge pasienter med små eller kirurgisk lukkede hull i hjerteskilleveggen enten i form av atrieseptumdefekt (ASD = hull mellom forkamrene) eller som ventrikkelseptumdefekt (VSD = hull mellom hjertekamrene). PAH under belastning regnes ved familiær/arvelig PAH som et tidlig stadium i sykdomsutviklingen.

 

Gjennomføring: Femti pasienter og 116 friske kontrollpersoner i alderen 13 til 25 år ble undersøkt med en vanlig hjerteundersøkelse (EKG, ultralyd), maksimal oksygenopptaksmåling på tredemølle, belastningsekkokardiografi under sykling, biokjemiske analyser, genetiske analyser og spørreskjema. Et mindre pasientutvalg gikk gjennom et lavtrykkskammerforsøk med hvile- og belastningsundersøkelser i simulert høyde.

 

Resultater: Studieprotokollen gjorde det mulig å etablere øvre normalverdier for trykkreaksjon under belastning i aldersgruppen samt demonstrere trykkreaksjoner utover det normale hos utholdenhetstrente idrettsutøvere. Pasientgruppene hadde nedsatt aerob kapasitet sammenlignet med friske ungdommer. Vår studie kunne demonstrere at én av tre unge pasienter med VSD viste unormalt høyt blodtrykk i lungesirkulasjonen under submaximal sykkelbelastning. Hos pasienter med ASD var trykket lik det hos friske kontrollungdommer. Simulert høydeopphold i 2500 m.o.h. kunne både fremkalle og forverre en unormal trykkreaksjon og føre til et unormalt fall i oksygenmetning i blodet. Ved biokjemiske analyser av blodprøvene fant vi tegn til inflammatorisk aktivering hos pasienter med unormal trykkreaksjon som kan tyde på en pågående prosess i lungekarveggen. De genetiske analysene påviste en hittil ukjent mutasjon i et gen som knyttes til arvelig PAH.

 

Vitenskaplig betydning og videre planer: Prosjektet vårt har vist et potensiell betydningsfullt sirkulatorisk fenomen hos unge pasienter med VSD som ikke tidligere har blitt vist på denne måten. Det er viktig å undersøke videre om denne tilstanden er avhengig av barnets alder ved kirurgisk defektlukning og om den eventuelt over tid kan forverres til behandlingskrevende pulmonal hypertension.

 

For å belyse dette planlegges en tilsvarende studie hos flere pasienter med VSD som ledd i et post-doc prosjekt (2009/2/0340: Oppfølging av ungdommer med hjertefeil). Belastningsekkokardiografi skal videreutvikles som undersøkelsesteknikk hos flere typer medfødte hjertefeil, og teknikken skal kombineres med tredimensjonale ultralydanalyser.

 

Avhandling:

Möller T (2011) Right ventricular pressure response to exercise in congenital heart septal defects. Universitetet i Oslo, Det Medisinske Fakultet. ISBN 978-82-8072-547-9

 

Artikler:

Möller T, Peersen K, Pettersen E, Thaulow E, Holmstrom H & Fredriksen PM (2009) “Non-invasive measurement of the response of right ventricular pressure to exercise, and its relation to aerobic capacity.” Cardiology in the Young, årg. 19, nr. 5, s. 465-73.

doi: 10.1017/S1047951109990928

 

Möller T, Brun H, Fredriksen PM, Holmstrom H, Peersen K, Pettersen E, Grünig E, Mereles D & Thaulow E (2010) “Right ventricular systolic pressure response during exercise in adolescents born with atrial or ventricular septal defect.” American Journal of Cardiology, årg. 105, nr. 11, s. 1610-1616

doi: 10.1016/jamjcard.2010.01.024

 

Möller T, Brun H, Fredriksen PM, Holmstrom H, Pettersen E &Thaulow E (2010) “Moderate altitude increases right ventricular pressure and oxygen desaturation in adolescents with surgically closed septal defect.” Congenital Heart Disease, årg. 5, nr. 6, s. 556-64.

 

Möller T, Leren TP, Eiklid KL, Holmstrom H, Fredriksen PM & Thaulow E (2010) “A novel BMPR2 gene mutation associated with exercise-induced pulmonary hypertension in septal defects.” Scandinavian Cardiovascular Journal, årg. 44, nr. 6, s. 331-336.

 

Andre publikasjoner:

Engelfriet PM, Duffels MG, Möller T, Boersma E, Tijssen JG, Thaulow E, Gatzoulis MA & Mulder BJ (2007) “Pulmonary arterial hypertension in adults born with a heart septal defect: the Euro Heart Survey on adult congenital heart disease.” Heart, årg. 93, nr. 6, s. 682-687.

 

Möller T, Peersen K, Fredriksen PM, Holmstrøm H & Thaulow E (2008) “Exercise-induced abnormal pulmonary arterial pressure response in young athletes – normal physiology or precursor of endothelial damage?” Circulation, årg. 117, nr. 19, s. 129.

 

Möller T, Pettersen E, Peersen K, Fredriksen PM, Holmstrøm H, Grünig E, Mereles D, Thaulow E (2008) ”Exercise-induced abnormal pulmonary arterial pressure response in adolescents and adults with atrial or ventricular septal defect.” Cardiology in the Young, årg. 18, nr. 2, s. 223.

 

Möller T, Fredriksen PM, Holmstrøm H, Hallén J & Thaulow E (2008) “Moderate altitude conditions may cause hypoxia and abnormal pulmonary arterial pressure response at rest and during exercise in in patients with atrial or ventricular septal defect.” Circulation årg. 117, nr 19, s. 129-130.  

 

Prosjektleder/forsker

Thomas Möller

Hovedveileder

Erik Thaulow

Detaljer
Program
Forskning (2006)
Prosjektnavn
Ungdom og medfødt hjertefeil
Organisasjon
Foreningen for hjertesyke barn
Beløp Bevilget
2007: kr 505 000, 2008: kr 530 000, 2009: kr 560 000
Startdato
01.01.2007
Sluttdato
31.12.2009
Status
Avsluttet