Ungdom som barneledere

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

Norges Håndballforbund Region Midt-Norge har gjennomført et prosjekt ”Ungdom som barneledere” hvor målet var å involvere ungdo

Norges Håndballforbund Region Midt-Norge har gjennomført et prosjekt ”Ungdom som barneledere” hvor målet var å involvere ungdom sterkere i håndballklubbene i sine nærmiljø. Vi ønsket å tilby ungdom mellom 16-23 år et utdanningstilbud, hvor de etter endt utdanning kunne autoriseres til Aktivitetsledere i håndball. Parallelt med kurs la vi til rette for at de fikk praksis i en barnegruppe i en håndballklubb. Etter endt utdanning og praksis, er målsettingen at de skal ta på seg trener/lederoppgaver i egen lokale håndballklubb.

 

Håndball, som de fleste andre idretter, opplever at ungdom slutter med idrett. Gjennom dette prosjektet ønsket vi å fange opp både til aktive spillere, spillere som er i ferd med å slutte og de som har sluttet. Et av hovedmålene var å få ungdom til å se at de kan ha en funksjon i idretten i tillegg til, eller etter at de selv har sluttet som aktive spillere. Det viktige, i denne sammenhengen, er at de skal få lyst til å arbeide med barn og tilhøre et positivt fritidsmiljø. Dette, mener vi, vil gi ungdom en verdifull erfaring, som de senere kan ta med seg i utdanning- og jobbsammenheng. Et annet viktig mål med prosjektet er, at gjennom å utdanne ungdom som barneledere, vil flere barn som rekrutteres til håndballidretten få et bredere og bedre tilbud, tilrettelagt av skolerte Aktivitetsledere, noe som igjen skal føre til at de blir lenger i idretten og at skadeomfanget reduseres.

 

Prosjektet ble gjennomført ved at vi arrangerte Aktivitetslederkurs i håndball, over to eller flere dag-samlinger i den enkelte sone, – så nært ungdommenes hjemmemiljø som mulig. I forkant av hver aktivitetsdag ble det gjennomført en aktiv rekrutteringskampanje blant ungdommene. Den foregikk i klubbene, på de enkelte lagene og i skolene.

 

I hver sone har vi hatt prosjektmedarbeidere som har gått aktivt inn og både markedsført og gjennomført kurs. Det har blitt etablert god kontakt med den enkelte håndballklubb, som har hatt deltakere med, slik at ungdommene har fått et reelt praksistilbud.

 

Målet var å utdanne minimum 10 Aktivitetsledere i hver av våre 15 soner, hver sesong. Målet om at vi skulle gjennomføre kurset i hver sone, ble ikke nådd. Dette fordi det i enkelte av våre soner finnes få ungdommer i den aktuelle aldersgruppen, mye på grunn av skolegang. Videre var det enkelte soner som ikke var godt nok samkjørte til at de fikk prosjektet i gang. Det er fortsatt fem av våre soner som ikke har benyttet seg av dette tilbudet.

 

Men, i forhold til antall deltakere, så er vi langt over de 10 som var målsettingen. Det største antallet på et kurs var 43 ungdommer, et kurs gjennomført i sone 7, Trondheim. At tidligere landslagsspiller og Byåsenspiller, Trine Haltvik, har vært engasjert som kursinstruktør ved flere anledninger, har ført til en enorm oppmerksomhet rundt prosjektet, ikke minst fra lokale aviser.

 

De har i løpet av de tre årene prosjektet har pågått, blitt gjennomført 32 samlinger og

på disse samlingene har vi hatt totalt 600 deltakere.

 

Vi er svært fornøyd med prosjektet i sin helhet. Det er vedtatt at prosjektet vil bli videreført i den enkelte sonen i årene fremover.

Prosjektleder/forsker

Eva Skei

Detaljer
Program
Forebygging (2000)
Prosjektnavn
Ungdom som barneledere
Organisasjon
Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité
Beløp Bevilget
2001: kr 150 000, 2002: kr 150 000, 2003: kr 150 000
Startdato
02.01.2001
Sluttdato
31.12.2003
Status
Avsluttet