Ungdomsteater

Søknadssammendrag

Sjiraffen Ungdomsteater er en videreføring av Teater Pimpernell, en teatergruppe for utviklingshemmede ungdom i Trondheim, i alderen 13 – 20 år. Vi skal øve teater sammen 1 gang i uka a 2 timer.

Sjiraffen Ungdomsteater vil være både et kulturprosjekt og en viktig sosialfaglig arena. Teateret vil bidra til å skape et kulturelt mangfold ved at utviklingshemmede blir synlig i kulturfeltet. Både ved å ta del i kulturen som aktører, og som publikum. Det står for oss viktig å gjøre dette på «rett» måte, ved å skape ekte kunst, og ikke bare sette «like barn» i en gruppe fordi de er «like». Det er viktig at deltagerne selv ønsker å delta, og å sammen bygge en felles teaterplattform. Det er i dette øyeblikket kunst blir til.
Ved å ta folk på alvor, og å møte de der de er, vil vi la våre elever blomstre og bli ekte musikere og skuespillere. Det er viktig for alle mennesker å få utvikle de talentene man sitter inne med. Det er ikke et mål å bli den neste Wenche Foss eller Axel Hennie. Men å finne skuespilleren i seg selv – sammen med andre som ønsker det samme. Å kunne gå hjem å tenke at – i dag har jeg lært noe! Det er viktig. Å få kjenne på å være seg selv i en gruppe, der læreren kanskje må forklare oppgaven både tre og fem ganger, og at det er helt greit. Og kunne kalle seg selv en skuespiller, dette har en egenverdi. Å føle at man kan noe, at man har noe å vise til verden. Følelsen av å mestre. Dette har en samfunnsverdi.

Prosjektet har flere delmål.

Vår 2014: Arbeid inn mot en forestilling vi skal ta med på Dissimilisfestivalen 2014.
Sommer 2014: Deltagelse på Dissimilisfestival
Høst 2014 – Vår 2015: Arbeid inn mot forestilling. Forestillingen skal spilles på Sjiraffenfestivalen. Vi planlegger dessuten visninger for ulike interesseorganisasjoner.
Sommer 2015: Deltagelse på Dissimilisfestivalen
Høst 2015 – Vår 2016: Arbeid inn mot forestilling vi tar med til Dissimilisfestivalen 2016.
Sommer 2016: Dissimilisfestivalen
Høst 2016: Arbeid med juleforestilling.
Jul 2016: Miniturne på skoler i Trondheim der vi spiller vår juleforestilling.
Jul 2016: Planlagt opptreden sammen med Sjiraffen Barnekor til julekonsert.

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport uten bilder Ungdomsteater.pdf

Prosjektleder/forsker

Åsa Thalinsson

Detaljer
Program
Rehabilitering (2013)
Prosjektnavn
Ungdomsteater
Organisasjon
Dissimilis Norge
Beløp Bevilget
2014: kr 100 000, 2015: kr 100 000, 2016: kr 100 000
Startdato
01.02.2014
Sluttdato
31.12.2016
Status
Avsluttet