Ungdomsteater

Søknadssammendrag

Sjiraffen Ungdomsteater er en videreføring av Teater Pimpernell, en teatergruppe for utviklingshemmede ungdom i Trondheim, i alderen 13 – 20 år. Vi skal øve teater sammen 1 gang i uka a 2 timer.

Sjiraffen Ungdomsteater vil være både et kulturprosjekt og en viktig sosialfaglig arena. Teateret vil bidra til å skape et kulturelt mangfold ved at utviklingshemmede blir synlig i kulturfeltet. Både ved å ta del i kulturen som aktører, og som publikum. Det står for oss viktig å gjøre dette på «rett» måte, ved å skape ekte kunst, og ikke bare sette «like barn» i en gruppe fordi de er «like». Det er viktig at deltagerne selv ønsker å delta, og å sammen bygge en felles teaterplattform. Det er i dette øyeblikket kunst blir til.
Ved å ta folk på alvor, og å møte de der de er, vil vi la våre elever blomstre og bli ekte musikere og skuespillere. Det er viktig for alle mennesker å få utvikle de talentene man sitter inne med. Det er ikke et mål å bli den neste Wenche Foss eller Axel Hennie. Men å finne skuespilleren i seg selv – sammen med andre som ønsker det samme. Å kunne gå hjem å tenke at – i dag har jeg lært noe! Det er viktig. Å få kjenne på å være seg selv i en gruppe, der læreren kanskje må forklare oppgaven både tre og fem ganger, og at det er helt greit. Og kunne kalle seg selv en skuespiller, dette har en egenverdi. Å føle at man kan noe, at man har noe å vise til verden. Følelsen av å mestre. Dette har en samfunnsverdi.

Prosjektet har flere delmål.

Vår 2014: Arbeid inn mot en forestilling vi skal ta med på Dissimilisfestivalen 2014.
Sommer 2014: Deltagelse på Dissimilisfestival
Høst 2014 – Vår 2015: Arbeid inn mot forestilling. Forestillingen skal spilles på Sjiraffenfestivalen. Vi planlegger dessuten visninger for ulike interesseorganisasjoner.
Sommer 2015: Deltagelse på Dissimilisfestivalen
Høst 2015 – Vår 2016: Arbeid inn mot forestilling vi tar med til Dissimilisfestivalen 2016.
Sommer 2016: Dissimilisfestivalen
Høst 2016: Arbeid med juleforestilling.
Jul 2016: Miniturne på skoler i Trondheim der vi spiller vår juleforestilling.
Jul 2016: Planlagt opptreden sammen med Sjiraffen Barnekor til julekonsert.

Sluttrapport

Prosjektgjennomføring

 • Elevene får mulighet til;
 • å oppleve mestring gjennom det teaterfaglige
 • utvikle sosiale ferdigheter
 • få mulighet til å skape vennskap
 • lære å arbeide i grupper
 • utvikle sin fantasi
 • lære ulike dramaøvelser
 • lære ulike teatermetoder
 • møte likesinnede i et trygt miljø
 • oppleve å bli tatt på alvor
 • følge drømmen om å stå på scenen Vi har jobbet med ulike metoder for å utvikle en forestilling, der vi har jobbet med fortellerteater, improvisasjon, ”fra ide til forestilling”, jobbet ut ifra gitt manus, og laget noe fra bunnen av. Ungdommene tar oppgavene på strak arm, og er positive og trygge. Vi har jobbet mye med å bygge miljø, og tatt i bruk ulike dramaøvelser og leker for å sterke samholdet. Dette kan være trygghetsøvelser, og improvisasjon der oppgaven ligger i å lytte.

Antall personer i målgruppen

18

Oppsummering

Sjiraffen Ungdomsteater har vært et vellykket prosjekt. Vi har ved hjelp av Extramidler vokst til, slik at Trondheim Kommune nå har satt oss på sitt kommunebudsjett for 2017. Vi har en stødig medlemsmasse, som lover godt for fremtiden. Prosjektet hadde to overordnede mål – kunstaspektet, og det sosialfaglige arbeidet. Her har vi oppnådd gode resultater, vi har gjennomført flere forestillinger, og elevene har lært ulike teaterfaglige kompetanser. Vi vil fortsette arbeidet i årene som kommer.

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport uten bilder Ungdomsteater.pdf

Prosjektleder/forsker

Åsa Thalinsson

Detaljer
Program
Rehabilitering (2013)
Prosjektnavn
Ungdomsteater
Organisasjon
Dissimilis Norge
Beløp Bevilget
2014: kr 100 000, 2015: kr 100 000, 2016: kr 100 000
Startdato
01.02.2014
Sluttdato
31.12.2016
Status
Avsluttet