Ungdomstreff

Søknadssammendrag

UNIVOL – United Volunteers er en nystiftet ungdomsklubb som holder hus i 1.etasje og kjellerlokaler i lokalet Totalen Stavanger, Vaisenhusgate 5. Prosjektet vil tilby en meningsfull møteplass for samtaler og aktivitet, og vil spesielt appellere til mennesker med innvandrerbakgrunn, befinner seg i rusproblematikk eller på terskelen inn i rusverdenen, og er et tilbud spesielt rettet mot tyrkiske og kurdiske ungdommer. Formålet er å holde ungdommene unna gaten og rusen.

Det serveres enkel mat, kaffe, te og god alkoholfri drikke. Aktiviteten er alkohol- og rusfri. Osman Ucbas er hovedleder på klubben, men ungdommene skal selv være med å legge linjer for aktivitetene som skal skje.

Aktivitetstilbudet vil blant annet inneholde samtalegrupper – egne grupper for gutter og egne for jenter. Utenom dette vil det også være aktiviteter som matlaging og spillkvelder. De deltakende ungdommene trekkes inn i arbeidet for å gjøre lokalet til «sitt» – både når det gjelder interiør og når det gjelder aktiviteter. En kveld i uken vil lokalet og klubben være reservert til unge jenter med tyrkisk eller kurdisk bakgrunn.

Rabiya Ucbas er kvinnelig ungdomsleder. Aktivitetene gjennomføres med åpent hus flere kvelder i uken, spesielt helgekveldene når rusproblematikken er sterkest og størst.

Prosjektleder/forsker

Osman Ucbas

Detaljer
Program
Stimuleringsprogram for helsefrivilligheten
Prosjektnavn
Ungdomstreff
Organisasjon
DNT – Edru Livsstil
Beløp Bevilget
Kr 200.000
Startdato
23.11.2020