UngFritid

Søknadssammendrag

Bakgrunn

Organiserte fritidsaktiviteter fyller viktige funksjoner i barn og unges liv. De er sosiale møteplasser der vennskap og nettverk bygges og sosiale ferdigheter utvikles. Deltakerne får drive med aktiviteter de liker, og de utvikler ferdigheter som gir mestring og glede. Noen organiserte fritidsaktiviteter er dessuten viktige demokratiskolerende arenaer (BUFdir). 12 % av barn og unge i Kristiansand vokser opp i lavinntektsfamilier, og byen har utfordringer knyttet til utenforskap blant ungdom. Ungdata viser at barn og ungdom i lavinntektsfamilier deltar i mindre grad i fritidsaktiviteter.

Målsetting

UngFritid skal bidra til å redusere ensomhet og utenforskap blant ungdom i Kristiansand. Gjennom fritidsaktiviteter ungdommene selv er med på å organisere, vil den enkelte deltaker få et sterkere sosialt nettverk og oppleve mestring og tilhørighet i et fellesskap.

Målgruppe

UngFritid vil være åpen for all ungdom i Kristiansand, men vil være målrettet mot ungdom som av ulike årsaker står utenfor det ordinære fritidstilbudet.

Antall personer i målgruppen

300

Beskrivelse av gjennomføring

UngFritid skal tilby ungdom et bredt spekter av fritidstilbud innen kultur, friluft og trening. Vi har en langsiktig målsetting om å tilby 15- 20 ulike aktiviteter. Prosjektet skal kjennetegnes ved sterk brukermedvirkning. Derfor har ikke SKBK på forhånd bestemt hva slags aktiviteter som skal igangsettes gjennom UngFritid. Men vi vil etablere en ressursgruppe bestående av ungdom som skal komme med forslag til aktiviteter og hvordan de kan etableres. Frivillige, ungdom eller voksne, inviteres inn for å ta et ekstra ansvar for den praktiske driften av aktiviteten gjennom å delta i en aktivitetsgruppe. I tillegg vil prosjektkoordinator kontakte potensielle frivillige med kunnskap og erfaring innen aktiviteten (yogainstruktør, artist, ol) Alle aktiviteter arrangeres på kveldstid eller helger slik at de lett kan kombineres med jobb eller skole.

Fremdriftsplan

Ansvarlig for planlegging og gjennomføring av prosjektet vil være en koordinator i 100% stilling. Koordinator skal etablere de ulike aktivitetene, utvikle dem i samarbeid med ungdommene selv, rekruttere deltakere og frivillige, koordinere frivillige medarbeidere og etablere samarbeid med kommune og andre. På sikt skal koordinator arbeide for å etablere avtaler med ulike frivillige organisasjoner som fremmer de ulike aktivitetene i samfunnet

Søknadssammendrag

Bakgrunn

Organiserte fritidsaktiviteter fyller viktige funksjoner i barn og unges liv. De er sosiale møteplasser der vennskap og nettverk bygges og sosiale ferdigheter utvikles. Deltakerne får drive med aktiviteter de liker, og de utvikler ferdigheter som gir mestring og glede. Noen organiserte fritidsaktiviteter er dessuten viktige demokratiskolerende arenaer (BUFdir). 12 % av barn og unge i Kristiansand vokser opp i lavinntektsfamilier, og byen har utfordringer knyttet til utenforskap blant ungdom. Ungdata viser at barn og ungdom i lavinntektsfamilier deltar i mindre grad i fritidsaktiviteter.

Målsetting

UngFritid skal bidra til å redusere ensomhet og utenforskap blant ungdom i Kristiansand. Gjennom fritidsaktiviteter ungdommene selv er med på å organisere, vil den enkelte deltaker få et sterkere sosialt nettverk og oppleve mestring og tilhørighet i et fellesskap.

Målgruppe

UngFritid vil være åpen for all ungdom i Kristiansand, men vil være målrettet mot ungdom som av ulike årsaker står utenfor det ordinære fritidstilbudet.

Antall personer i målgruppen

300

Beskrivelse av gjennomføring

UngFritid skal tilby ungdom et bredt spekter av fritidstilbud innen kultur, friluft og trening. Vi har en langsiktig målsetting om å tilby 15- 20 ulike aktiviteter. Prosjektet skal kjennetegnes ved sterk brukermedvirkning. Derfor har ikke SKBK på forhånd bestemt hva slags aktiviteter som skal igangsettes gjennom UngFritid. Men vi vil etablere en ressursgruppe bestående av ungdom som skal komme med forslag til aktiviteter og hvordan de kan etableres. Frivillige, ungdom eller voksne, inviteres inn for å ta et ekstra ansvar for den praktiske driften av aktiviteten gjennom å delta i en aktivitetsgruppe. I tillegg vil prosjektkoordinator kontakte potensielle frivillige med kunnskap og erfaring innen aktiviteten (yogainstruktør, artist, ol) Alle aktiviteter arrangeres på kveldstid eller helger slik at de lett kan kombineres med jobb eller skole.

Fremdriftsplan

Ansvarlig for planlegging og gjennomføring av prosjektet vil være en koordinator i 100% stilling. Koordinator skal etablere de ulike aktivitetene, utvikle dem i samarbeid med ungdommene selv, rekruttere deltakere og frivillige, koordinere frivillige medarbeidere og etablere samarbeid med kommune og andre. På sikt skal koordinator arbeide for å etablere avtaler med ulike frivillige organisasjoner som fremmer de ulike aktivitetene i samfunnet

Prosjektleder/forsker

Per Dovland

Detaljer
Program
Helse høst (2019)
Prosjektnavn
UngFritid
Organisasjon
Kirkens Bymisjon
Beløp Bevilget
2020: kr 1 000 000, 2021: kr 1 000 000, 2022: kr 1 000 000
Startdato
01.01.2020
Sluttdato
31.12.2023
Status
Under gjennomføring